Kultura | rozrywka | edukacja

Skąd się bierze chleb?

Skąd się bierze mąka, jak się piecze chleb, czym wyrabiano ser oraz jak wytwarzano dawniej masło w wiejskich gospodarstwach, to kolejna lekcja o tradycjach ludowych naszego regionu zorganizowana przez Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, w której wzięły udział przedszkolaki z Ochronki w Szebniach.

Lekcja biblioteczna w Szebniach
Fot. © archiwum Biblioteki

Mimo trwających wakacji dzieci zainteresowały się dziedzictwem historycznym, kulturą i tradycją własnego regionu. Miały możliwość dotknąć eksponatów z wystawy staroci, posłuchać historii związanej z każdym z tych sprzętów jak również obejrzenia filmu pt. „Ocalić od zapomnienia – zwyczaje i tradycje ludowe ziemi jasielskiej” nakręconego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy.

Nasza biblioteka stara się poprzez wystawy, lekcje regionalne opowiedzieć historię miejsca, w którym mieszkają, bo często jest tak, że dziecko zna to, co odległe, a nie zna zabytków, tradycji i zwyczajów ludowych miejsca swego zamieszkania. Dzieci zadawały wiele pytań dotyczących zgromadzonych eksponatów, jak również filmu, z którego dowiedziały się jak dawniej wyglądało koszenie zboża za pomocą sierpa i kosy oraz jak cepami młócono snopy zboża, z których pozyskiwano ziarno, a następnie mielono w żarnach na mąkę.

Lekcja biblioteczna odbyła się 16 lipca br. w czytelni GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE