Kultura | rozrywka | edukacja

Turniej sołectw Sośniny 2013

Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, tak i w tym odbył się piknik rekreacyjno-sportowy – „Turniej sołectw”, w którym uczestniczyły drużyny reprezentujące swoje miejscowości.

Sośniny 2013
Fot. © GOK w Nowym Żmigrodzie

Pogoda, jak zwykle na początku dnia, nie rozpieszczała. Gdy jednak nadeszła godzina 15.00, chmury rozstąpiły się i wyszło słońce. W tak pogodnej aurze rozpoczęła się rywalizacja. Pięć drużyn reprezentujących miejscowości: Nienaszów, Nowy Żmigród, Sośniny, Sadki oraz Grabaninę przystąpiły do rywalizacji. Konkurencje przygotowane przez organizatorów wymagały od uczestników dużej sprawności oraz, w niektórych konkurencjach, także siły.

Organizatorem tej sportowej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie wraz z radą sołecką miejscowości Sośniny. Zmagania drużyn przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. Do końca trwała zacięta rywalizacja, zwłaszcza o drugie miejsce. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Grabaniny przed Nienaszowem, Nowym Żmigrodem, Sośninami i Sadkami.

Całość zawodów prowadził dyrektor GOK Jerzy Dębiec, a sędziował Antoni Hućko. Drużyny otrzymały z rąk wójta gminy Krzysztofa Augustyna oraz jego zastępcy Radosława Kujawskiego nagrody rzeczowe, dyplomy oraz puchary.

Serdecznie dziękujemy sołtysowi Jerzemu Bożętce, radzie sołeckiej oraz kołu gospodyń za pomoc w zorganizowaniu tej wspaniałej imprezy kulturalno- sportowej.

W przyszłym roku serdecznie zapraszamy do Starego Żmigrodu.
(ms)

SŁOWA KLUCZOWE