Informacje

Dumnie prezentowali sztandar przed mieszkańcami Jasła

Nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zwieńczono w niedzielne popołudnie Wojewódzkie Obchody Święta Policji na Podkarpaciu. Ufundowany przez społeczeństwo powiatu jasielskiego symbol wręczył funkcjonariuszom I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski.

Wręczenie sztandaru dla jasielskiej Policji
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na uroczystości do Jasła przyjechało dwóch funkcjonariuszy w randze generała: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski, który przed południem wylądował policyjnym śmigłowcem na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle budząc spore zainteresowanie przechodzących tamtędy mieszkańców miasta oraz niedawno awansowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nadinspektor Zdzisław Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Władze państwowe i samorządowe reprezentowali: poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, poseł na Sejm RP Małgorzata Marcinkiewicz, poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, senator RP Alicja Zając, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, starosta jasielski Adam Kmiecik i przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki i przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Elżbieta Bernal oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu jasielskiego.

W centralnych obchodach Święta Policji na Podkarpaciu wzięli również udział przedstawiciele duchowieństwa: biskup rzeszowski Jan Wątroba, dziekan jasielski Zbigniew Irzyk, przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych, instytucji współpracujących oraz zaprzyjaźnione delegacje zagraniczne (Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii).

Uroczystości, które poprzedziła msza święta odprawiona w Kolegiacie Farnej, zostały zorganizowane na płycie jasielskiego Rynku, a całemu ceremoniałowi przypatrywali się licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Uświetniła je obecność pocztów sztandarowych 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz policyjnych emerytów. W tym dniu nad uczestnikami obchodów dumnie powiewała biało-czerwona flaga.

Dzisiejsza rzeczywistość stawia szczególne wyzwania przed Policją. Bezpieczeństwo publiczne nadal jest jedną z najważniejszych spraw społecznych. Dzisiejsza Policja to instytucja, w której zachodzą dynamiczne zmiany. Systematycznie doskonalimy swój warsztat pracy, dokonujemy zakupu nowoczesnego sprzętu, przeprowadziliśmy szereg inwestycji, które powodują, że nasza organizacja jest coraz bardziej nowoczesna. Dążymy do poprawy naszej skuteczności działań i społecznej akceptacji naszych służbowych czynności. Najnowsze badania opinii publicznej pokazują, że Policja cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co jest dla nas motywacją do dalszej wytężonej służby. Pozwala to optymistycznie patrzeć w przyszłość i podejmować kolejne wyzwania. – powiedział podczas okolicznościowego wystąpienia nadinsp. Zdzisław Stopczyk, szef podkarpackiego garnizonu Policji.

Przyznał jednocześnie, że nasze województwo jest zaliczane do najbardziej bezpiecznych w całym kraju.

Osiągamy dobre wyniki w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw, a także wykroczeń. Jest to zasługa policjantów garnizonu podkarpackiego oraz pracowników wspierających nasze działania. Pozytywne efekty działań podkarpackiej Policji nie byłyby możliwe bez autentycznego wsparcia ze strony mieszkańców województwa, służb i instytucji, organizacji społecznych oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej. – powiedział.

Życzenia funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Policji oraz pracownikom cywilnym Policji:

Służba w Policji jest misją, a zarazem powołaniem. Wymaga pełnego oddania i poświęcenia. Panie i panowie policjanci, w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę drugiemu człowiekowi. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku. Dziękuję za zaangażowanie oraz za to, że nie patrząc na przeszkody i niedogodności, zdecydowanie i skutecznie realizujecie zadania służbowe. Dziękuję także wszystkim pracownikom Policji za pracę, bez której służby policyjne nie mogą realizować efektywnie swoich ustawowych zadań. Życzę Wam dalszych sukcesów w służbie i pracy. – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk

Z okazji Święta Policji proszę przyjąć ode mnie serdeczne podziękowania za rzetelną, wzorową służbę, za ogromną ofiarność i wysoki profesjonalizm działań podejmowanych na rzecz poprawy i ochrony bezpieczeństwa województwa podkarpackiego. Jestem bardzo dumna, że nasze województwo jest oceniane bardzo wysoko w rankingach bezpieczeństwa w skali całej Polski. Dziękując wszystkim Państwu: funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Policji pragnę również złożyć serdeczne życzenia, aby ta ciężka i ofiarna służba przynosiła Wam jak najwięcej satysfakcji. Mundur policjanta na Podkarpaciu cieszy się ogromnym szacunkiem. Życzę wszystkim Państwu, aby ten mundur nigdy swojego szacunku nie zagubił. Abyście byli zadowoleni ze swojej pracy i tak służyli jak służycie na co dzień dla mieszkańców naszego województwa. Dziękuję również serdecznie za wzorową współpracę z wojewodą podkarpackim. Jestem dumna z tego, że zawsze w trudnych chwilach mogę na Państwa liczyć. – wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Pragnę przekazać wszystkim funkcjonariuszom Policji oraz pracownikom cywilnym najlepsze życzenia płynące od wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego, życzenia dobrego zdrowia i pomyślności, dumy z wykonywanych obowiązków służbowych, spełniania się w pracy zawodowej oraz życzliwości i wdzięczności mieszkańców. Gratuluję awansów zawodowych i przyznanych odznaczeń. Świadczą one o docenianiu Waszej pracy i służby przez przełożonych oraz władze państwowe. – starosta jasielski Adam Kmiecik.

Głównym punktem obchodów Święta Policji było wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Stosownie do wniosku złożonego przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz nadał z dniem 4 sierpnia 2013 roku sztandar ufundowany przez przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i gminnych.

W imieniu ministra jasielskiej jednostce przekazał go I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Jako policjanci odbieramy to jako wyraz zaufania i bardzo dobrą ocenę pracy tej jednostki, której ten sztandar jest wręczany. A po drugie jesteśmy formacją mundurową, nawiązujemy do tradycji służb mundurowych więc sztandar to dla nas ogromne wyróżnienie i symbol, który jednoczy policjantów wokół tam wypisanej idei: „prawo i Ojczyzna”. – podkreślił.

Poprzedziło go symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru przez zaproszonych gości.

Sztandar składa się z dwóch elementów: dwustronnie naszytego płatu zawieszonego na drzewcu zwieńczonym metalowym Orłem i napisami: Policja oraz KPP Jasło. Został ufundowany, za pośrednictwem burmistrzów miast i wójtów gmin, przez społeczeństwo ziemi jasielskiej.

Sztandar został wyszyty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, które reguluje wygląd sztandaru. Na stronie głównej mamy Orła na czerwonym tle i pod spodem napis: „Prawo i Ojczyzna”. Natomiast odwrotna strona sztandaru to gwiazda policyjna, w gwiazdę wtłoczony jest herb powiatu jasielskiego i dookoła na niebieskim tle srebrne litery „Komenda Powiatowa Policji w Jaśle”. Oczywiście w narożnikach sztandaru są symbole poszczególnych służb policyjnych i wizerunek patrona Policji świętego Michała. – powiedział insp. Andrzej Wędrychowicz, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle.

Szef jasielskich policjantów przyznaje – to ogromne wyróżnienie dla niego jak i podległych mu funkcjonariuszy.

Myślę, że wyróżnienie, na które jasielscy policjanci zasłużyli, bowiem w mojej ocenie – a jestem tu komendantem od ponad roku – praca tej jednostki uległa zmianie. Zmieniliśmy pewne standardy, zachowania, pewne style kierowania jednostką i zarządzania ludźmi. W dowód tego wszystkiego społeczeństwo powiatu jasielskiego ufundowało nam sztandar, który będzie dla nas ogromnym symbolem, a po drugie jeszcze bardziej będzie nas zobowiązywał do lepszej pracy na rzecz bezpieczeństwa całego powiatu jasielskiego. – przyznał Wędrychowicz.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Medalami „Za długoletnią służbę” uhonorowano: nadinsp. Zdzisława Stopczyka i insp. Sławomira Szczupaka, zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie – złotymi, a medalem „Za zasługi dla Policji” zastępcę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Jacka Kitlińskiego – złotym. Ponadto medalami „Za długoletnią służbę” odznaczono 84 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (15 złotymi, 56 srebrnymi i 13 brązowymi), odznakami „Zasłużony policjant” 97 funkcjonariuszy (3 złotymi, 17 srebrnymi i 77 brązowymi).

Sześciu policjantów odebrało medale „Za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie.

Z okazji Święta Policji awansowano 1888 podkarpackich funkcjonariuszy, w tym 48 w korpusie oficerów starszych, 47 w korpusie oficerów młodszych, 952 w korpusie aspirantów, 629 w korpusie podoficerów i 212 w korpusie szeregowych. Komendant Główny Policji mianował na stopień inspektora Policji Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle Andrzeja Wędrychowicza oraz pięciu innych szefów komend powiatowych na Podkarpaciu (z Dębicy, Leska, Lubaczowa, Łańcuta i Krosna).

Powiedzieli:

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski:
Policja podkarpacka jest jedną z lepszych w kraju, jeżeli mówimy o pewnych statystykach. Ja natomiast bardzo nie lubię mówić o statystykach. Nie pracujemy dla statystyki, pracujemy dla społeczeństwa. Liczy się bardziej uznanie społeczne niż te statystyki. Przepraszam bardzo, czy przeciętnego Kowalskiego interesuje, że co piętnasty rower był stracony czy odnaleziony? Nie. Obywatela interesuje, żeby Policja przybyła na jego wezwanie i załatwiła jego sprawę. A to trudno jest zmierzyć jakąś statystyką.

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Zdzisław Stopczyk:
Nadanie sztandaru jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym dla każdego środowiska. Sztandar jest symbolem najwyższej wartości i tradycji oraz wierności honoru i męstwa. W historii naszego narodu spełniał zawsze wzniosłą rolę, umacniał patriotyzm, jednoczył i zagrzewał do czynów. Gratuluję komendantowi powiatowemu, policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Jaśle otrzymania tak wspaniałego symbolu.

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz:
4 sierpnia 2013 roku to szczególny dzień w historii jasielskiej komendy. Po pierwsze święto wojewódzkie w Jaśle. W dotychczasowej historii miasta tego typu uroczystość jeszcze nie miała miejsca dlatego tym bardziej jestem zaszczycony, iż do Jasła przyjechali funkcjonariusze z całego Podkarpacia, delegacje zagraniczne, przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarzyści, szefowie wszystkich służb i inspekcji województwa podkarpackiego. Druga odsłona dzisiejszego święta to wręczenie sztandaru jasielskiej komendzie. To również szczególne wyróżnienie.

Starosta jasielski Adam Kmiecik:
Dzisiaj cały powiat jasielski i wszyscy jego mieszkańcy są dumni, że obchody wojewódzkie Święta Policji odbywają się na jasielskiej ziemi. To dla nas wielka radość i olbrzymi zaszczyt, że możemy gościć dzisiaj na jasielskim Rynku tak wielu znamienitych gości. Radość nasza jest tym większa, że Komenda Powiatowa Policji w Jaśle otrzymała z rąk Komendanta Głównego Policji sztandar ufundowany przez społeczność powiatu jasielskiego za pośrednictwem samorządów. Niechaj ten gest będzie naszym wyrazem wdzięczności za Wasz trud i poświęcenie, za Waszą ciężką i niejednokrotnie niebezpieczną służbę. Dbajcie o niego, bądźcie z niego dumni i z zaszczytem brońcie wartości, które symbolizuje.

ZOBACZ FOTORELACJĘ: Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE