Kultura | rozrywka | edukacja

Jasielski Marsz Wolności (zapowiedź)

W najbliższy poniedziałek 5 sierpnia, dokładnie w 70. rocznicę Akcji uwolnienia więźniów w Jaśle (miała miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r.) o godzinie 21.00 spod Pomnika Armii Krajowej (obok sądu) wyruszy Jasielski Marsz Wolności ku czci uczestników i ofiar tej Akcji pod kryptonimem „Pensjonat”.

70. rocznica akcji PENSJONAT

Głównym organizatorem Marszu jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, a współorganizatorami w porozumieniu z Urzędem Miasta Jasła – Komenda Hufca ZHP w Jaśle i harcerze. Marsz nie ma żadnych akcentów politycznych, mogą w nim wziąć udział osoby, które w ten sposób chcą upamiętnić to ważne wydarzenie sprzed 70 lat.

Z zapalonymi pochodniami o 21.00 harcerze poprowadzą chodnikami jasielskich ulic uczestników Marszu trasą „odskoku” żołnierzy AK wyprowadzających więźniów w kierunku Żółkowa, by na placu przed kościołem w Żółkowie ok. 22.00 zapalić symboliczny ogień pamięci, odczytać okolicznościowy Apel i odśpiewać ze specjalnie przygotowanych śpiewników kilka pieśni żołnierskich i partyzanckich. Marsz zakończy się ok. godziny 22.25, po czym uczestnicy na własną rękę wracają do domów.

Za udział, a szczególnie za powrót osób niepełnoletnich organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. Powinni być oni pod opieką rodziców, nauczycieli, instruktorów harcerskich lub innych upoważnionych przez rodziców pełnoletnich opiekunów.

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE