Kultura | rozrywka | edukacja

Międzynarodowo w „Leszczyńskim”

W I LO w Jaśle, w dniach 16-20 IX 2013, odbywają się zajęcia, prowadzone przez studentów związanych z międzynarodową organizacją studencką AIESEC.

AIESEC w I LO
Fot. © archiwum Szkoły

Nowatorskie formy nauczania języka angielskiego są realizowane w ramach projektu Enter Your Future. Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału uczniów, ich przedsiębiorczości i kreatywności. Prowadzone zajęcia umożliwiają poznanie innych kultur oraz religii. Niebagatelną sprawą jest doskonalenie kompetencji językowych.

W tym roku gośćmi jasielskiej „jedynki” są: Masha Narimani (Iran), Nhung DamThiHong (Wietnam) i Fernando Rech (Brazylia). Od kilku lat koordynatorem szkolnym, nowatorskich metod nauczania z udziałem AIESEC-u, jest nauczycielka języka angielskiego Magdalena Gajewska-Jajko.

Z pewnością realizowanie projektu wzbogaca uczniów emocjonalnie i w atrakcyjny sposób edukuje.

(I LO w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE