Informacje

Modernizacja przedszkola przy ulicy Floriańskiej w Jaśle

Blisko 160 tysięcy złotych będzie kosztowała modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle. To najkorzystniejsza oferta, jaką zaoferowano w przetargu nieograniczonym, który właśnie został rozstrzygnięty. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa i firma realizująca zadanie będzie mogła rozpocząć prace budowlane. A te, zgodnie z przyjętym harmonogramem, mają potrwać do końca listopada br.

Zakres prac, jakie zostaną wykonane na terenie przedszkola przy ulicy Floriańskiej 24a, obejmuje m.in.: przebudowę i modernizację schodów na elewacji wschodniej i zachodniej. Te mają posiadać konstrukcję żelbetową oraz być wyposażone w poręcze ochronne.

Rozebrany zostanie istniejący od strony południowej taras, który sąsiaduje z boiskiem sportowym przy II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego. Jego nawierzchnia jest obecnie całkowicie zaniedbana, zarośnięta mchem i trawą, a mur oporowy – jak wykazał architekt – odchylony od normy. Ta część przedszkola jest na dzień dzisiejszy wyłączona z użytkowania. W miejscu, które powstanie po jego wyburzeniu, projekt architektoniczny zakłada usytuowanie placu zabaw dla najmłodszej grupy, a to w sumie na dzień dzisiejszy dwadzieścioro pięcioro maluchów. Zaplanowano tu różnego rodzaju urządzenia zabawowe, w tym piaskownicę, stoliki do zabaw, bujane siedziska z elementami ozdobnymi w kształcie zwierzątek, czy zjeżdżalnię w kształcie słonia z wieżyczką zwieńczoną dachem i balustradą chroniącą dzieci przed upadkiem z wysokości.

Taras przy PM nr 3 zostanie wyburzony
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ponadto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ujęto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prowadzącej do nowo projektowanego placu oraz opaski izolacyjnej wokół budynku.

Całe przedsięwzięcie ma pochłonąć blisko 160 tysięcy złotych – z taką ofertą do przetargu przystąpiła firma ANMARO sp. z o.o. z Rzeszowa. Jak się okazało, to najkorzystniejsza pod względem finansowym oferta, która została zaakceptowana przez inwestora.

Bardzo jestem zadowolona z tego, że taką kwotę udało się pozyskać i zostaną zrobione rzeczy, które są priorytetowe. – przyznaje Elżbieta Krzysiak, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle. – Dlatego, że oba wyjścia: wschodnia i zachodnia część to wyjścia ewakuacyjne. Stąd uważałam, że w pierwszej kolejności trzeba to zrobić. Plus ogród dla maluchów, które w tej chwili tak naprawdę tego ogrodu nie mają, ponieważ część, na której są fundamenty jest wyłączona i właściwie korzystamy z niedużej części, na której muszą się zmieścić cztery grupy. Teraz w okresie adaptacyjnym dzieci najmłodsze nie wychodzą na podwórko, bo trudno je tutaj łączyć z dziećmi starszymi. Dlatego uważałam, że tamta część ogrodu będzie najlepsza dla tych właśnie najmłodszych dzieci.

Jak podkreśla szefowa placówki edukacyjnej, roboty budowlane nie będą kolidowały z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola i przede wszystkim w negatywny sposób wpływały na bezpieczeństwo maluchów i personelu.

Rozburzenie tarasu to działanie, które najbardziej mogłoby przeszkodzić w funkcjonowaniu przedszkola, ale będziemy się starali, żeby to było robione w soboty i nie kolidowało z pracą przedszkola. Poza tym nie będzie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, ponieważ tamta część ogrodu jest w ogóle wyłączona. – mówi.

W przedszkolu zaplanowano nieco więcej robót, bo m.in. termomodernizację całego budynku (docieplenie ścian wraz ze zmianą kolorystyki), która pozwoliłaby na poprawę wydajności energetycznej obiektu oraz poprawę ogólnej estetyki jego wizerunku, przebudowę całego ogrodu wraz z urządzeniem placów zabaw i budowę ścieżki zdrowia oraz wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Niestety projekt, który został złożony do dofinansowania ze środków unijnych, nie został zaakceptowany i ze względu na ograniczone możliwości finansowe miejskiego budżetu trzeba było zrezygnować z tej części zadania.

Staraliśmy się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, ale niestety nie udało się. Nasz projekt nie przeszedł. A w nim właśnie była przewidziana termomodernizacja, urządzenie całego placu zabaw i nowoczesny sprzęt dydaktyczny do przedszkola. Głównym powodem było to, że nie jesteśmy placówką usytuowaną na wsi. Punkty otrzymały szczególnie te placówki, które były na terenach wiejskich. – wyjaśnia Elżbieta Krzysiak.

Tak wyglądałby budynek przedszkola po termomodernizacji
Tak wyglądałby budynek przedszkola po termomodernizacji.
Wizualizacja © Pracownia Architektury Paweł Potempa w Jaśle

Pani dyrektor nie ukrywa, że w najbliższych latach remont samego budynku i tak będzie koniecznością. To samo tyczy się obecnego placu zabaw, który ze względu na zły stan techniczny urządzeń zabawowych powinien być przeznaczony do demontażu.

Wszystkie przedszkola już są po termomodernizacji. To jest jedyne przedszkole, które ma ponad pięćdziesiąt lat i tej termomodernizacji nie było. Także uważam to za również bardzo istotną rzecz. I oprócz tej sfery oszczędnościowej jest jeszcze aspekt estetyczny. Gdyby przeszedł cały projekt, o jaki staraliśmy się, to byłaby termomodernizacja, ogród w całości i jeszcze nowoczesny sprzęt dydaktyczny taki jak m.in. tablice interaktywne. – dodaje.

Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle potrwa do 30 listopada br.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE