Informacje

Odblaski będą już nie tylko obowiązkowe dla dzieci

W ponad tysiąc materiałów edukacyjnych i tyle samo elementów odblaskowych wyposaży w bieżącym roku szkolnym Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku uczniów klas pierwszych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie powiatu jasielskiego. A w wybranych placówkach Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego przy współpracy z Komendą Powiatową Policji przeprowadzi dla najmłodszych prelekcje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W Jaśle zainaugurowano dzisiaj siódmą edycją programu edukacyjnego pod hasłem „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Na spotkanie zorganizowane w Zespole Szkół Miejskich nr 3, przy którym od 2010 roku funkcjonuje jedyne w naszym regionie przyszkolne Miasteczko Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy, zostali zaproszeni: przedstawiciele sponsora tytularnego programu – Grupy LOTOS S.A.; przedstawiciele partnerów społecznych akcji: Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Jasielskiego, Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle; przedstawiciele podmiotów współpracujących na rzecz poprawy BRD: Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Straży Miejskiej w Jaśle, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle oraz społecznicy.

Na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku realizatorem od roku szkolnego 2007/2008 działań w ramach programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” na obszarze powiatu jasielskiego jest Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Od tamtej pory do najmłodszych uczniów w regionie trafiło prawie osiem tysięcy zestawów, w skład których wchodzą materiały edukacyjne i odblaskowa maskotka wykonana z ergonomicznego materiału.

Jednym z priorytetów strategii społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS  jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci. Program „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” jest działaniem, które ma na celu kształtowanie odpowiednich postaw dzieci i tym samym zwiększenia ich bezpieczeństwa na drogach. – mówi Iwona Mostowska, Kierownik Działu Spraw Społecznych i Kulturalnych Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku. 

Według prezesa Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego m.in. dzięki tym działaniom poprawiło się bezpieczeństwo na drogach regionu, a od 2007 roku nie doszło do wypadku śmiertelnego z udziałem dziecka poniżej 16 roku życia.

Doczekał się też unormowań prawnych dotyczących obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez pieszych uczestników ruchu drogowego.

Przez tyle lat był zapis w prawie, że dziecko w wieku do 15 lat po zapadnięciu zmroku powinno nosić elementy odblaskowe. Jak się to ma do rzeczywistości? Idzie czternastoletnie dziecko i prowadzi je ojciec. Dziecko jest widoczne, a ojciec nie i były przypadki, że ojciec ginął. To uświadomiło, że od sierpnia br. została podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy, że elementy odblaskowe obowiązywać będą każdego pieszego, który uczestniczy w ruchu drogowym. Myślę, że vacatio legis jeden rok podyktowana jest tym, żeby przemysł lekki nadążył z produkcją nie tylko tych elementów odblaskowych, ale również wszycia ich w ubiory. – powiedział Józef Biernacki.

POSŁUCHAJ ROZMOWY:

W poszczególnych latach liczba przekazywanych nieodpłatnie materiałów od Grupy LOTOS S.A. kształtowała się następująco: rok szkolny 2007/2008 – 1903 pakiety; rok szkolny 2008/2009 – 1114 pakietów; rok szkolny 2009/2010 – 1144 pakietów; rok szkolny 2010/2011 – 1106 pakietów; rok szkolny 2011/2012 – 1316 pakietów; rok szkolny 2012/2013 – 1137 pakietów; rok szkolny 2013/2014 – 1104 pakiety.

Jak ze smutkiem informuje prezes Biernacki, to ostatnia edycja tego programu. Przynajmniej w takiej formie jak dotychczas. Roman Kościow z LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle, który z ramienia sponsora jest koordynatorem programu w powiecie jasielskim podkreśla z kolei, że firma nie odżegnuje się od działań dążących do poprawy warunków bezpieczeństwa na polskich drogach.

W bieżącym roku jest to ostatnia edycja tego programu. Wszystko, co ma swój początek, ma też swój koniec. Natomiast nie jest tak, że Grupa LOTOS całkowicie wycofuje się z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu, zwłaszcza tych najmłodszych. Po kontakcie z Komendą Główną Policji w Warszawie otrzymaliśmy informację, że bezpieczeństwo pieszych mocno się poprawiło i że między innymi ten program mocno przyczynił się do tego. Natomiast zauważono problem, jeżeli chodzi o pasażerów samochodów. Coraz więcej dzieci dowożonych jest przez rodziców do szkół i różne inne miejsca. Nowy program, który będzie realizowany, będzie miał jeszcze szerszą skalę. Mianowicie będzie to skala ogólnopolska. Dotyczył on będzie głównie niezapinania pasów, przewożenia w fotelikach, itp. W związku z tym Grupa LOTOS absolutnie nie wycofuje się ze wspierania tych najmłodszych, jeżeli chodzi o edukację z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam nadzieję, że takim programem obejmiemy również Jasło. – powiedział.

Rangę tego typu przedsięwzięć doceniają też samorządowcy. Starosta jasielski Adam Kmiecik w okolicznościowym liście skierowanym do pomysłodawców i organizatorów akcji napisał m.in.: „Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych jego uczestników jest naszym wspólnym obowiązkiem, nie tylko Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, ale także władz samorządowych, dyrektorów szkół, rodziców, służb mundurowych – policjantów i strażników miejskich. Nasze współdziałanie musi być zdecydowane i skuteczne, bo dotyczy ochrony nad najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego.”

W roku szkolnym 2013/2014 liczba pakietów, które trafią do pierwszaków z publicznych i niepublicznych „podstawówek” przekłada się na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w następujący sposób: miasto Jasło – 380, gmina Jasło – 107, gmina Brzyska – 62, gmina Dębowiec – 94, miasto i gmina Kołaczyce – 95, gmina Krempna – 14, gmina Nowy Żmigród – 89, gmina Osiek Jasielski – 53, gmina Skołyszyn – 138, gmina Tarnowiec – 72.

Na przełomie września i października Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przeprowadzi prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z promocją programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w dziesięciu wybranych placówkach oświatowych (po jednej z terenu każdej gminy): Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle – miasto Jasło, Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu – gmina Jasło, Społecznej Szkole Podstawowej w Lublicy – miasto i gmina Kołaczyce, Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej – gmina Brzyska, Szkole Podstawowej w Dobryni – gmina Dębowiec, Szkole Podstawowej w Czeluśnicy – gmina Tarnowiec, Szkole Podstawowej w Łężynach – gmina Nowy Żmigród, Szkole Podstawowej w Krempnej – gmina Krempna, Szkole Podstawowej w Mrukowej – gmina Osiek Jasielski oraz Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach – gmina Skołyszyn. Na wszystkie ze spotkań zostaną ponadto burmistrzowie miast i wójtowie gmin lub w ich zastępstwie urzędnicy odpowiedzialni za oświatę.

Ostatnie edycje programu to również konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski”, tematycznie nawiązujący do wiedzy, jaką najmłodsi posiedli z materiałów ufundowanych przez Grupę LOTOS S.A.

A o efektach pojętych działań na bieżąco można przeczytać na stronie internetowej: www.jkmird.pl oraz specjalnej platformie internetowej przygotowanej przez Gestora programu: www.bezpiecznadroga.lotos.pl.

Działania te od wielu lat wspiera również nasz portal, obejmując patronat medialny nad realizacją programu w powiecie jasielskim i publikując szereg materiałów poświęconych promocji nawyków bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

O PROGRAMIE:

LOTOS Bezpieczna droga do szkoły to program skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa pomorskiego oraz powiatu bielskiego i jasielskiego. Celem działań podejmowanych wraz z przedstawicielami Policji i ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przekazanie najmłodszym praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa na drodze oraz w miejscu zabaw. Ważnym elementem działania jest uświadamianie pierwszoklasistów, że elementy odblaskowe są konieczne i zwiększają ich bezpieczeństwo. W roku szkolnym 2013/2014 łącznie 14 000 odblasków i tyle samo zestawów edukacyjnych trafi do pierwszoklasistów. W ostatnich 8 latach Grupa LOTOS przekazała łącznie blisko 100 000 odblasków i 80 000 pakietów edukacyjnych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Odblaski będą już nie tylko obowiązkowe dla dzieci”