Kultura | rozrywka | edukacja

Ochrona ptaków w Beskidzie Niskim (zapowiedź)

8 października 2013 r. odbędzie się konferencja poświęcona ochronie ptaków w Beskidzie Niskim. Prelekcje wygłoszą: dr inż. Marian Stój (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków), dr Michał Ciach (Carpatica), mgr Damian Nowak (Magurski Park Narodowy) i mgr Grzegorz Cierlik (Carpatica). Uczestnicy konferencji wezmą również udział w zajęciach terenowych w stacji badawczej Stowarzyszenia Carpatica w Myscowej.

Plakat
(Kliknij, aby powiększyć)

Konferencja adresowana jest do nauczycieli biologii z regionu Polski południowo-wschodniej i uczniów w wieku od 15 r.ż. Zachęcamy również do udziału wszystkie osoby zainteresowane (liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez nadesłanie do organizatorów wypełnionego formularza (wszelkie dokumenty dostępne są na stronie www.mdkjaslo.pl) w terminie do dnia 1 października 2013 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorem V Konferencji Ekologicznej jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS.

Konferencja odbywa się pod patronatem Starosty Jasielskiego.

Współorganizatorami są: Powiat Jasielski, Stowarzyszenie Carpatica i Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Partnerem głównym wydarzenia jest Grupa LOTOS S.A.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE