Kultura | rozrywka | edukacja

Językowe wygibasy i słowne podskoki

O tym jak znakomicie, kolorowo, a zarazem zagadkowo można bawić się słowem przekonali się uczestnicy spotkania z Łukaszem Dębskim, autorem książek dla dzieci w zabawny sposób wspomagających naukę pięknej polszczyzny.

Spotkanie z Łukaszem Dębskim
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Zabawy językiem zorganizowane 15 października 2013 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle odbyły się w ramach projektu POLSKI! PO-WIEDZ TO! Spotkanie rozpoczął przegląd wierszy gościa. Najmłodsi ze Szkół Podstawowych w Brzyskach, Warzycach, Umieszczu oraz SP nr 1 i 2, włączając się w recytację wybranych utworów autora znanych „Łamisłówek” i wielu innych zabawnych historii z językowymi hecami, wspólnie z nim poprowadzili spotkanie autorskie.

Nie zabrakło Literozagadek i mini sprawdzianu ze znajomości alfabetu, detektywistycznego egzaminu ze słuchania ze zrozumieniem i słownych wyścigów w najsprawniejszym czytaniu wierszy łamiących języki. Na zakończenie spotkania wszyscy obejrzeli film animowany na podstawie książki Łukasza Dębskiego i Anny Kaszuby Dębskiej pt. „Felicjanek 10”.

Projekt POLSKI! PO-WIEDZ TO! dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Partnerami w realizacji projektu są: I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jaśle, Klub Seniora przy JSM w Jaśle, Klub Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, Klub Powiększania Wyobraźni, Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE