Informacje

Pierwszy taki projekt w kraju

91 projektów naukowo-badawczych zgłoszonych przez 9 jasielskich szkół podstawowych i 4 gimnazja; 299 uczniów i 44 nauczycieli zaangażowanych w ich realizację, tworzy Jasielską Ligę Naukową z LOTOSEM.

Podpisanie umowy
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Jej działalność zainaugurowało – 22 października br., w Gimnazjum nr 1 w Jaśle – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą LOTOS a Miastem Jasłem. Ze strony Grupy LOTOS – w imieniu prezesa zarządu Pawła Olechnowicza – porozumienie sygnował Robert Bialik, prezes zarządu LOTOS Infrastruktura. Miasto Jasło reprezentował burmistrz Andrzej Czernecki.

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, to wyjątkowy w skali kraju projekt edukacyjny, realizowany przez Miasto Jasło pod patronatem Grupy LOTOS, która zadeklarowała wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe programu. Jego celem jest wyłonienie najzdolniejszych jasielskich uczniów i umożliwienie im rozwijania talentów. Dzięki lidze, uczniowie będą mogli samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na postawione wcześniej pytania, przez działania naukowo-badawcze prowadzone pod kierunkiem nauczycieli. Ich pracę oceni zespół ekspertów, autorytetów naukowych, a najlepsze projekty zostaną nagrodzone przez burmistrza Jasła i Grupę LOTOS.
W uroczystej inauguracji projektu uczestniczyła młodzież, nauczyciele i dyrektorzy szkół, które startują w Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM, zaproszeni goście i media. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z projektem podczas prezentacji multimedialnej, przedstawionej przez Aleksandrę Dacyl, kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle.

To unikatowy projekt pilotażowy, którego koncepcję opracował dr Krzysztof Głuc, historyk, politolog, specjalista w dziedzinie systemów edukacji Unii Europejskiej. W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM 9 szkół podstawowych i 4 gimnazja złożyły 91 małych projektów naukowo-badawczych, w tym 15 zaproponowanych przez uczniów klas I – III szkół podstawowych, 28 – przez uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, 48 – przez gimnazjalistów. W Uczniowskich Ligowych Zespołach Badawczych będzie pracować 46 uczniów z klas I-III, 72 z klas IV – VI i 111 gimnazjalistów, pod kierunkiem 44 nauczycieli: 10 edukacji wczesnoszkolnej, 17 klas IV – VI, 17 gimnazjalnych.

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM to projekt, który – jak zaznaczył podczas inauguracji burmistrz Andrzej Czernecki – daje szansę, by Jasło oprócz tego, że jest miastem opiekuńczym, realizującym szereg programów pomocowych dla dzieci w trudnej sytuacji, stało się miastem dobrego startu dla młodzieży uzdolnionej. Burmistrz podkreślił, że nie byłoby to możliwe gdyby nie partnerstwo Grupy LOTOS, znanej z zaangażowania w działania na rzecz lokalnych społeczności i niejednokrotnie dającej temu wyraz w Jaśle.

Robert Bialik, prezes zarządu LOTOS Infrastruktura odczytał skierowany do uczestników spotkania list prezesa Zarządu Grupy LOTOS Pawła Olechnowicza, który pomimo wcześniejszych planów, nie mógł przybyć do Jasła na uroczyste podpisanie porozumienia, napisał m.in.: „Na świecie toczy się nieustanny wyścig ludzkich umysłów, zdolności twórczych i umiejętności odkrywania nowych dróg. Dzisiaj wspólnie włączyliśmy się w ten wyścig. Będziemy współpracować w kształceniu młodych ludzi, których zdolności, pracowitość i chęć osiągnięcia sukcesu będą służyć nie tylko temu miastu i jego mieszkańcom, ale może i całej Polsce. (…) Chcemy, żeby Polska była krajem bogatym, silnym i powszechnie szanowanym. Osiągnięciu tego celu służy m.in. taki projekt jak Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, którego celem jest wspieranie kształcenia uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. (…) Grupa LOTOS wspólnie z klubem sportowym Lechia szkoli młodych piłkarzy, wspiera również młodych utalentowanych skoczków narciarskich. Jest to część misji społecznej odpowiedzialności biznesu, którą w strukturze naszej korporacji stawiamy na bardzo wysokim miejscu. Dzisiaj formułę tę rozszerzamy, obejmując naszą opieką młodych ludzi uzdolnionych naukowo. Robimy to ze szlachetnych pobudek ale pamiętamy też o celach praktycznych. LOTOS, to najnowocześniejsza technologia, coś w rodzaju techniki kosmicznej działającej na powierzchni ziemi. Wiemy z własnych doświadczeń, ile wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności wymaga praca przy takich urządzeniach. Mamy ogromny szacunek dla ludzkiej mądrości, odpowiedzialności, rzetelności chcemy, żeby te przymioty obejmowały jak najszerszą grupę ludzi. Tego trzeba się uczyć od dziecka po to, żeby przez całe życie dorosłe skutecznie stosować. Jasło od 1861 roku ma związki z ropą naftową i techniką jej przetwarzania. Dziś niewiele zostało z tej 150-letniej tradycji, ale takie są reguły postępu gospodarki. Musimy szukać innych obszarów, w których można będzie się rozwijać, tworzyć dobrobyt i bezpieczną, dostatnią przyszłość dla nas i naszych rodzin. Tą dziedziną jest wiedza i zdolności twórcze na niej oparte. Im więcej talentów trafi pod skrzydła naszej organizacji, im lepiej będziemy się nimi opiekowali, tym bogatsze i bezpieczniejsze będzie nasze życie. To jest wspaniała chwila. Składamy nasze podpisy pod dokumentem i wiemy, że podpisujemy się pod wspaniałą przyszłością dla Jasła i dla Polski. Dziękuję bardzo władzom miasta za otwartą i przyjazną współpracę, gratuluję energii, z jaką do tego projektu wspólnie przystąpiliśmy. Serdecznie życzę wam i nam, a przede wszystkim młodym uczestnikom Programu, powodzenia.

OPINIE
Robert Bialik, prezes zarządu LOTOS Infrastruktura: Uważamy, że pomoc uzdolnionym uczniom, szczególnie z małych ośrodków miejskich, a w takim jest Jasło, jest bezcenna. Chodzi o to, żeby dzieci popchnąć do pozytywnego działania, zachęcić do badań, tworzenie czegoś nowego. Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM daje takie szanse. Pomysł, dużo szerszy, bo dotyczący Jasła – Miasta Wiedzy przedstawił mi burmistrz Andrzej Czernecki. Przeanalizowaliśmy gruntownie projekt i wybraliśmy właśnie Jasielską Ligę, którą nazwaliśmy Jasielską Ligą Naukową z LOTOSEM.

Grupa LOTOS angażuje się w szereg projektów, o których można by mówić godzinami, to projekty naukowe, społeczne, kulturalne. Staramy się patrzeć nie tylko przez pryzmat tego, co robimy, ale też wspomagać społeczeństwo w miejscach, w których funkcjonujemy. Ten projekt świetnie wpisuje się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, bo udowadniamy, że Grupa LOTOS nie tylko potrafi zarabiać pieniądze, ale też potrafi się nimi dzielić, a w tym przypadku jest to szczególnie cenne, ponieważ dzielimy się z ludźmi młodymi.

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła: Od wielu lat mówimy, że innowacyjna gospodarka, szeroko pojęta myśl naukowo-techniczną, to sposób na rozwój w zmieniającym się świecie, sposób, by być konkurencyjnym również na rynku pracy. Mam nadzieję, że tego rodzaju przedsięwzięcia jak Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM pozwolą odpowiedzieć, gdzie powinniśmy położyć nacisk, żeby innowacyjną gospodarkę tworzyć. Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM i Jasielski Uniwersytet Dziecięcy wpisują się w realizację szerszego programu Jasło – Miasto Wiedzy, utrwalając w młodych ludziach od początku potrzebę wiedzy, tworząc swego rodzaju modę na wiedzę. Liczę na to, że projekt Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, po tym pierwszym pilotażowym roku, będzie kontynuowany nie tylko w Jaśle, ale też w innych miastach, w których funkcjonuje grupa LOTOS. Takie było założenie, gdy rozmawiałem z prezesem Pawłem Olechnowiczem. Ma to być projekt, który można będzie powielić w wielu miejscach, aby wyłonić najzdolniejszych i pomóc im się rozwinąć dla dobra nas wszystkich. Przeprowadziłem wiele rozmów na ten temat. W Grupie LOTOS znalazł się dobry partner i za to należą się wielkie słowa uznania.

Krzysztof Głuc, autor koncepcji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM: Pomysł nie jest niczym niecodziennym. Statystycznie rzecz biorąc, w Jaśle jest tyle samo dzieci zdolnych, ile w jakimkolwiek innym miejscu na ziemi. Czyli około 2 procent geniuszy i 8 do 10 proc. uzdolnionych w jakiejś dziedzinie lub interdyscyplinarnie. Takie dzieci są w każdej szkole. W związku z tym postawiliśmy sobie pytanie: jak zbudować program zajęć dodatkowych, który zachęciłby je do stawiania pytań o charakterze badawczym i samodzielnego szukania odpowiedzi. Takie działanie wymusza pracę nad własnymi zdolnościami, uczy myślenia procesowego, a nie tylko wkucia kolejnego podręcznika. To bardzo ambitne zadanie, zobaczymy jak się uda.

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM jest projektem pilotażowym. Nikt inny – o ile wiem – tego nie próbował. Kilka najbliższych miesięcy da nam odpowiedź czy idziemy we właściwym kierunku, czy warto to kontynuować i w jakiej formie, ewentualnie co zmienić.

Bardzo istotne jest, że w projekt włączyła się firma LOTOS. Nie tylko ze względów finansowych, choć to ma olbrzymie znaczenie. Cenne jest to, że Grupa LOTOS jest firmą, która ma wizję przyszłości i myśli o niej pod kątem wiedzy, technologii. To firma, która wie, że dzisiejsze dzieci będą tworzyły przyszłość za kilkanaście lat, chce w nie zainwestować, by pomóc im rozwinąć się i bardzo dobrze, że zdecydowała się to zrobić w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE