Kultura | rozrywka | edukacja

Czytak Plus – nowa oferta czytelnicza

GBP w Szebniach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie.

Celem współpracy jest pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym w dostępie do wygodnego korzystania z książki mówionej nagranej w formacie .mp3. Dzięki tej współpracy oferta GBP poszerzyła się o nowe tytuły książki mówionej w formie cyfrowej oraz specjalny odtwarzacz tzw. Czytak Plus umożliwiający odczytywanie zakodowanego tekstu.

Program „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Larix” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udział 80 Bibliotek z terenu kraju. Dzięki temu programowi został GBP wypożyczony Czytak Plus, z którego mogą korzystać osoby o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku, będące czytelnikami GBP i jej filii.

Szczegółowe zasady korzystania z Czytaka Plus określa Regulamin dostępny na stronie internetowej Biblioteki www.gbpszebnie.pl.

Wypożyczenie książek i Czytaka jest bezpłatne. Zachęcamy więc do nowej oferty czytelniczej. Zapraszamy do korzystania i obcowania z literaturą w formie książki mówionej.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE