Kultura | rozrywka | edukacja

Poetka z cygańskiego taboru

22 października 2013 r. gościem DKK Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle była Agnieszka Szczerba – asystentka edukacji romskiej.

Dyskusyjny Klub Książki
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Pretekstem do rozmowy była książka Angeliki Kuźniak „Papusza”. Ta romska poetka, którą wyklęto za rzekome zdradzanie tradycji i języka, doczekała się rehabilitacji, a jej wiersze drukowane są przez niezależne oficyny. Obecnie organizowany jest konkurs „O złote pióro Papuszy”, który promuje uzdolnionych literacko Romów. A. Szczerba uważa, że wiersze Papuszy nie są łatwe w odbiorze.

Książka – reportaż – Angeliki Kuźniak, to przejmująca opowieść o cygańskiej poetce Bronisławie Wajs, którą nazywano Papuszą z uwagi na wielką jej urodę. Ta uroda to nie tylko wygląd zewnętrzny, to również piękno jej duszy. To wrażliwość, która zrodziła się w taborze, ukształtowała w kontaktach z naturą, ubogaciła folklorem cygańskim – powiedziała Barbara Tora.

Spotkanie było też okazją by porozmawiać o nowych działaniach na rzecz jasielskich Romów, takich jak świetlica czy indywidualna pomoc dzieciom. Naszemu gościowi towarzyszyła wnuczka Angelika, która pragnie kontynuować tradycje, strzec obyczajów i podtrzymywać tożsamość kulturową. Bardzo budujący jest fakt, że młodzi ludzie są dumni ze swoich korzeni.

Ech, Cyganie zabierzcie mnie stąd!
Zabierzcie mnie ze sobą,
Będę z wami tańczyć do utraty tchu. Aż do śmierci.

(M. Kantor, Wieczorna tęsknota…)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Rzeszowie.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE