Informacje

XLVI Sesja Rady Powiatu Jasielskiego

W dniu 24.10 (czwartek) odbyły się obrady XLVI Sesji Rady Powiatu Jasielskiego. Rada Powiatu m.in. wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” oraz na przekazanie Jasłu w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Za Bursą.

XLVI Sesja Rady Powiatu Jasielskiego
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Jednym z najważniejszych punktów obrad było wyrażenie zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na rzecz Miasta Jasła dwóch nieruchomości położonych w Jaśle, w obrębie nr 07 – Jasło Południe. Działki te zostaną przekazane z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej – ulicy Za Bursą wraz z istniejącym parkingiem. Rada Powiatu przegłosowała tę uchwałę jednogłośnie.

Ponadto wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 338 812 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt ten jest realizowany w roku bieżącym, a jego zakończenie nastąpi w 2014 r.

Rada Powiatu zapoznała się także z oceną stanu przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym oraz z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE