Kultura | rozrywka | edukacja

Uwiedzeni przez reklamę, uwikłani w media (zapowiedź)

Jak działa na nas reklama? Jakim językiem mówią do nas media? 8 października 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle im. Króla St. Leszczyńskiego zapraszają na wykład otwarty „Uwiedzeni przez reklamę, uwikłani w media – język w komunikacji masowej”.

Plakat
(Kliknij, aby powiększyć)

Wykład wygłosi dr hab. Paweł Nowak – językoznawca, ekspert językowy współpracujący z Radą Języka Polskiego oraz sądami różnych instancji. Ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej, a także współpracownik mediów lokalnych i ogólnopolskich. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „POLSKI! PO-WIEDZ TO!” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle, w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle o godz. 11:00.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Partnerami w realizacji projektu są: I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jaśle, Klub Seniora przy JSM w Jaśle, Klub Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, Klub Powiększania Wyobraźni, Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE