Informacje

Estetyczny wizerunek i oszczędności na energii na plus dla Gimnazjum nr 1

Mamy kolejną perełkę architektoniczną w centrum miasta. Chodzi o odrestaurowany niedawno budynek Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego 2. Dzięki funduszom unijnym budynek wybudowany w latach 50-tych ubiegłego stulecia zyskał nie tylko estetyczną szatę wizualną z zewnątrz. Kompleksowa termomodernizacja obiektu pozwoli dyrekcji placówki w przyszłych latach na pozyskanie sporych oszczędności w zakresie energii cieplnej.

Efekty robót budowlanych prowadzonych na obiekcie szkoły przeciętnemu mieszkańcowi miasta najlepiej dostrzec od strony frontowej, czyli od ulicy Czackiego. Oprócz tego, że w całym budynku została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa to najważniejszym elementem przedsięwzięcia było docieplenie ścian zewnętrznych, a na całej powierzchni pojawiła się nowa kolorystyka, nawiązująca w tonacji do dobudowanego w późniejszych latach obiektu hali sportowej. Nowością jest również umieszczona nad głównym wejściem do budynku nazwa szkoły: „Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle”, którego to elementu nie było przed przystąpieniem do generalnego remontu.

Kazimierz Mikrut
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Budynek Gimnazjum nr 1 funkcjonuje od lat 50-tych. Praktycznie od tego czasu nie było żadnego większego remontu. Były wewnątrz budynku, natomiast zewnątrz takiego remontu nie było. W związku z tym była ogromna potrzeba, aby ten budynek doprowadzić do takiego stanu, żeby nie straszył w centrum miasta Jasła. Muszę powiedzieć z ogromną satysfakcją, że udało nam się doprowadzić do zdobycia pieniędzy z funduszy europejskich i doprowadzić do termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1 w Jaśle. – mówi dyrektor szkoły Kazimierz Mikrut.

W przyszłości odnowiony obiekt ma być bardziej wyeksponowany, a do tego potrzebne będzie usunięcie mało estetycznego drzewostanu. – Mnie też się podoba ten projekt elewacji. To oczywiście zasługa projektanta, który wykonał dobrą robotę. – nie ukrywa dyrektor. – Nie ma co ukrywać, że troszeczkę drzewa przeszkadzają nam w tym, żeby odsłonić tą elewację. W przyszłości pewne kroki poczynimy w tym kierunku.

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wzdłuż ulicy Czackiego, począwszy od skrzyżowania z ulicą Bednarską do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, mamy teraz po jednej stronie dwie wyróżniające się nie tylko poziomem nauczania – jednym z lepszych na terenie województwa podkarpackiego – placówki edukacyjne, ale również perełki architektoniczne.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu realizowanego przez miasto pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jaśle” i zostało dofinansowane w 85 procentach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Pozostałą kwotę dołożono z miejskiego budżetu. Wartość projektu to przeszło 900 tysięcy złotych.

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Mimo krótkiego terminu realizacji zadania, bo te rozpoczęły się chwilę przed „pierwszym” lekcyjnym dzwonkiem i miały potrwać do połowy października oraz dużego zakresu robót do wykonania, bo oprócz samej termomodernizacji, która objęła powierzchnię niespełna 14 tysięcy metrów sześciennych budynku, trzeba było jeszcze docieplić stropy (nad budynkiem głównym, aulą i przewiązką), docieplić stropodachy, wymienić drewnianą stolarkę okienną i drzwiową, ułożyć płytki na schodach wejściowych do budynku i zamontować nową balustradę, udało się wykonać inwestycję w zaplanowanym czasie.

Ale to nie wszystko, bo w ramach tego samego przedsięwzięcia w całej szkole wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Ten etap – jak przyznaje nasz rozmówca – ze względu na wytwarzany hałas musiał być prowadzony w godzinach popołudniowych i wieczorowych, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Prace te realizowała wyłoniona w trybie postępowania przetargowego firma „Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Ochałek” z Bieździedzy. Jako jeden z czterech oferentów przedstawiła najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym. Zgodnie ze specyfikacją techniczną, wykonawca daje 60-miesięczną gwarancję na przeprowadzony remont.

To przedsięwzięcie udało nam się zrealizować w bardzo krótkim czasie, bo powiem szczerze, że rozpoczęliśmy prace budowlane dopiero 22 sierpnia. Dzisiaj mamy początek listopada, a praktycznie roboty zostały wykonane do 15 października. – wyjaśnia Kazimierz Mikrut.

W tym samym projekcie został uwzględniony kapitalny remont hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.


Gimnazjum nr 1 zostało powołane do życia w 1999 roku decyzją Rady Miejskiej Jasła. Powstało w miejsce likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego i przejęło po niej w użytkowanie budynek zlokalizowany przy ulicy Czackiego 2, na osiedlu „Śródmieście”. Pierwszym dyrektorem placówki, który kieruje jej pracami do dnia dzisiejszego, został Kazimierz Mikrut. W czerwcu 2001 roku mury szkoły opuścił pierwsi absolwenci nowo funkcjonującego trzyklasowego systemu nauczania (pomiędzy szkołą podstawową, a szkołą średnią). W 2004 roku placówka otrzymała imię świętej Jadwigi Królowej, a trzy lata później oddano do użytku nowo wybudowaną halę sportową, która powstała w miejscu dotychczasowych betonowych boisk do piłki koszykowej i siatkówki. Od 1 września ubiegłego roku do nazwy szkoły dodano człon „z Oddziałami Dwujęzycznymi”. Organem prowadzącym jest miasto Jasło, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Estetyczny wizerunek i oszczędności na energii na plus dla Gimnazjum nr 1”