Informacje

Niedziela pod znakiem wyborów uzupełniających w Warzycach i Brzyskach

W najbliższą niedzielę (17 listopada) mieszkańcy Warzyc i Brzysk wybiorą swoich przedstawicieli do Rad Gmin. Wybory uzupełniające zostały rozpisane w związku ze śmiercią jednego z radnych oraz rezygnacją drugiego po tym, jak objął stanowisko dyrektorskie w placówce edukacyjnej podległej gminie, co kolidowało prawnie z wypełnianiem mandatu powierzonego przez społeczeństwo. Nową radną będzie też miała gmina Krempna. Tam jednak głosowania nie będzie, ponieważ zgłosiła się tylko jedna kandydatka.

Nagłówek Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie wyborów uzupełniających

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brzyska, Rady Gminy Krempna i Rady Gminy Jasło zostały rozpisane przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską 16 września br. Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym do dnia 28 września zgłaszano komitety wyborcze wyborców, które z kolei do dnia 18 października miały czas na zarejestrowanie swoich kandydatów w poszczególnych okręgach. Właściwe głosowanie zarządzono na dzień 17 listopada.

Rada Gminy w Jaśle, uchwałą nr XLIII/301/2013 z dnia 11 września, wygasiła mandat radnego Tadeusza Franciszka Dubiela w związku z jego śmiercią. Reprezentował on okręg wyborczy nr 5, obejmujący miejscowość Warzyce. Tam też właśnie w najbliższą niedzielę mieszkańcy pójdą do urny wyborczej, a siedziba komisji została usytuowana w budynku Domu Ludowego. Lokal będzie czynny od godziny 8 do godziny 22.

O mandat radnego będzie się tu ubiegało pięciu mężczyzn: 44-letni Marek Filip reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Marka Filipa, 49-letni Kazimierz Szeląg reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Szeląga, 28-letni Tomasz Witusik reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców „Nowa wieś”, 60-letni Andrzej Borys reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Borysa i 30-letni Piotr Wilk reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza przyszłość”.

Trudno odgonić myśli, bo mój kolega radny i przyjaciel Tadeusz Dubiel, który był trzecią kadencję radnym zmarł. W tym roku pochowaliśmy go. Minął okres, gdzie muszą odbyć się wybory uzupełniające dlatego, że do końca kadencji pozostało więcej jak sześć miesięcy i te wybory odbędą się w tą niedzielę 17 listopada. Startuje pięciu kandydatów, sami mężczyźni. Trudno mi wskazać i nie chciałbym wskazywać, bo każdy może wygrać. – mówi Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Rada Gminy w Brzyskach, uchwałą nr XXXIV/219/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku wygasiła mandat radnego Wiesława Marcisza w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu przez zainteresowanego. Było to spowodowane tym, że objął on stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach, dla której to placówki edukacyjnej organem prowadzącym jest Urząd Gminy.

W komisarza wyborczego zostało zarejestrowanych pięć komitetów. Cztery wystawiły swoich kandydatów, a są nimi: 43-letni Mariusz Delikat reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców „Rozwój infrastruktury rejonu Liwocza”, 36-letni Tomasz Bachórz reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla gminy Brzyska”, 31-letni Piotr Wojdyła reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców „Nowoczesna gmina Brzyska” i 59-letni Ryszard Papciak reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Papciaka. Ostatni z wymienionych to były wójt gminy Brzyska. Wybory uzupełniające odbędą się w okręgu wyborczym nr 2, obejmującym miejscowość Brzyska.

Głosowanie, podobnie jak w Warzycach, w godzinach od 8 do godziny 22.

Stanowisko radnego obejmują ci, którzy cieszą się największym uznaniem społecznym, więc to społeczność wybiera swoich przedstawicieli. Myślę, że od wyborców zależy, który z tych kandydatów zasługuje na mandat radnego. Zachęcam wszystkich mieszkańców miejscowości Brzyska do wzięcia udziału 17 listopada w wyborach radnego. – powiedział Rafał Papciak, wójt gminy Brzyska.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających zostanie pokryte z budżetu Państwowej Komisji Wyborczej, natomiast w gestii gmin pozostaje przygotowanie lokali, w których odbędzie się głosowanie.

15 listopada o północy mija kampania kandydatów ubiegających się o mandat radnych i do czasu zakończenia głosowania w obu miejscowościach będzie obowiązywała cisza wyborcza.

Nową radną będzie też miała gmina Krempna. Jak poinformowała nas w rozmowie telefonicznej Katarzyna Maciejczyk, sekretarz miejscowego urzędu oraz urzędnik wyborczy, związane jest to z wygaśnięciem mandatu radnej Małgorzaty Kasprzak reprezentującej miejscowość Myscowa, stwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krempna nr XXV/194/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

W okręgu wyborczym nr 5 utworzono jeden Komitet Wyborczy Wyborców „Kręcisz”, którego pełnomocnikiem został sołtys Myscowej Józef Żarnowski. Wystawił on kandydaturę 32-letniej Anny Stoś. W związku z tym, na podstawie obowiązującej ordynacji wyborczej, nie przeprowadza się głosowania na radnego, a za wybranego do piastowania tej funkcji uznaje się jedynego zarejestrowanego kandydata.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE