Informacje

Powołanie „nowej” Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego

Powołano „nową” Młodzieżową Radę Powiatu Jasielskiego. 28 listopada br. w sali konferencyjnej starostwa przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu odebrali akty powołania do Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego. Rada ta skupia młodych ludzi, zajmie się ich sprawami i potrzebami. Wielu jej członków już działa w organizacjach pozarządowych, w szkolnych samorządach i nie jest im obca praca na rzecz środowiska lokalnego. 

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Tuż przed listopadową sesją Rady Powiatu Jasielskiego odbyła się niezwykła uroczystość z udziałem przedstawicieli społeczności powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Akty powołania do Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego w roku szkolnym 2013/2014, w obecności swych opiekunów, odebrali: Monika Mickiewicz, Marlena Duda, Mateusz Konieczny, Szczepan Woźniak, Klaudia Burda, Anna Pykosz, Izabela Barzyk, Anna Łącka, Dominik Ciupek, Agnieszka Stanisz, Marcin Kłosowski, Paweł Łabaj, Ilona Stelmach, Katarzyna Mroczka, Dominika Kmieć, Kornelia Wietecha, Kamil Macedoński, Justyna Hendzel, Magdalena Sypień, Gabriela Wójtowicz.

O powadze chwili świadczyło miejsce uroczystości – sala obrad Rady Powiatu i fakt, że młodym radnym gratulowali włodarze powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz, Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Wicestarosta Franciszek Miśkowicz, Sekretarz Powiatu Jadwiga Gunia, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Górczyk, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Dranka.

Przypomnijmy, iż Młodzieżowa Rada Powiatu Jasielskiego I kadencji została uroczyście powołana 7 października 2005 r. podczas konferencji „Budujemy Mosty – czyli Obywatelska Edukacja Młodzieży”, która odbyła się w Dębowcu. Zebrali się tam uczniowie gimnazjów z całego powiatu, aby utworzyć grupę „młodych samorządowców” i działać na rzecz swych rówieśników i środowisk.

Młodzieżowa Rada Powiatu styka się z dorosłymi podczas obrad Rady Powiatu Jasielskiego. To na jej wniosek pod koniec poprzedniego roku szkolnego Starosta Jasielski uhonorował grupę entuzjastów z regionu mianem „Zasłużony dla Kultury Powiatu Jasielskiego”.

Młodzieżowa Rada Powiatu działała przy Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. W ubiegłej kadencji młodzi radni spotykali się w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. Dotąd tę swoistą edukację samorządową animowali: Zbigniew Dranka, Wioletta Krupa, Mariusz Świątek, Agnieszka Kuczała, Agata Lorens. Nowa opiekunka tego gremium, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Barbara Żytniak zapowiada kontynuację atrakcyjnej edukacji dla samorządności, którą rozpocznie grudniowe robocze spotkanie rady.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE