Informacje

Debata o zapobieganiu przemocy w rodzinie

Wezwania na pomoc w związku z przemocą w rodzinie to codzienność policyjnej służby. O tym, jak pomagać jej ofiarom i zapobiegać temu negatywnemu zjawisku rozmawiali uczestnicy debaty społecznej, której organizatorem była jasielska Policja. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji, których jednym z zadań jest pomoc osobom doznającym przemocy.

Fot. © KPP w Jaśle

Wczoraj w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się debata społeczna, której tematem było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie jej skutków oraz zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z zapobieganiem temu negatywnemu zjawisku poprzez m.in. podnoszenie społecznej wrażliwości, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych.

Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, który rozpoczął debatę i przywitał zaproszonych gości. W debacie uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Prokurator Rejonowy w Jaśle Jan Dziuban, podinsp. Alina Pieniążek i asp. Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Jaśle, miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych, instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy oraz pomagających w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie, a także mieszkańcy powiatu.

Uczestnicy spotkania m.in. wysłuchali informacji na temat realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz skali interwencji domowych na terenie powiatu jasielskiego, którą przedstawił podinsp. Artur Wypasek Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Jaśle. Jednym z punktów spotkania było również wystąpienie Doroty Lignar Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle na temat współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami świadczącymi pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz Marzeny Lechwar Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, która przybliżyła uczestnikom spotkania powiązania między przemocą a uzależnieniami. Natomiast zagadnienie odpowiedzialności karnej sprawców przemocy domowej omówił Jan Dziuban Prokurator Rejonowy w Jaśle.

Debata społeczna miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie problemu przemocy w rodzinie. Pozwoliła także na wymianę informacji między Policją i instytucjami pomocowymi, a mieszkańcami powiatu jasielskiego o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Wszystkim uczestnikom wczorajszej debaty serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE