Informacje

„Wyjdźmy z cienia i pokażmy dobro” – apelują przed świętami harcerze

Betlejemski ogień, dzięki jasielskim harcerzom, po raz kolejny rozbłysnął na płycie miejscowego Rynku. Za pośrednictwem władz samorządowych, dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli służb mundurowych, duchowieństwa i środowisk harcerskich symboliczny płomień z groty narodzenia Pańskiego zawita na świątecznych stołach mieszkańców naszego powiatu.

Betlejemskie światełko pokoju przywieźli dzisiaj z Rzeszowa harcerze z jasielskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Na płytę Rynku wprowadziły go uroczyście druhny ze 119 Drużyny Harcerskiej „Sokoły” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance (gmina Tarnowiec), pod przewodnictwem Anny Garbacik.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uroczystemu przekazaniu betlejemskiego światełka pokoju towarzyszy w tym roku hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!”. – Ma nas wszystkich motywować do pracy nad sobą. Mamy podejmować wyzwania, by stawać się lepszymi. Czas Adwentu i świąt Bożego Narodzenia jest niepowtarzalny, aby zacząć już na stałe, nie tylko przy okazji świąt, dzielić się dobrem. Wierzmy, że każdy i każda z nas posiada wielkie takiego dobra pokłady, które może bezinteresownie ofiarować innym. – powiedział komendant jasielskiego hufca ZHP phm. Waldemar Marek.

Wśród oficjalnych osób, które przyjęły zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie, znaleźli się m.in. burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki wraz ze swoim zastępcą Leszkiem Znamirowskim, sekretarz miasta Paweł Rzońca, przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Elżbieta Bernal, starosta jasielski Adam Kmiecik, zastępca wójta gminy Jasło Jan Lazar, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Ryszard Mastej, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle Grażyna Leńczuk oraz dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk.

Razem z nimi betlejemski ogień odebrali również przedstawiciele drużyn zrzeszonych w jasielskim hufcu Związku Harcerstwa Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli (gmina Skołyszyn) oraz mieszkańcy Jasła i powiatu jasielskiego.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Proszę wszystkich o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń: zdrowych, radosnych i pełnych bożych łask świąt i wszelkiej pomyślności w całym Nowym Roku 2014. – przekazał życzenia zebranym Waldemar Marek.

Na jego ręce trafiło podziękowanie w postaci okolicznościowego dyplomu od burmistrza Andrzeja Czerneckiego za wkład harcerzy w ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Po raz kolejny spotykamy się na Rynku, żeby przyjąć z rąk harcerzy ten symbol nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. To hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” jest niezwykle ważne w tym czasie, gdzie jest wiele zła, wiele kłopotów i wiele negatywnych postaw. To jest dobry moment, żeby śmiało pokazywać swoje dobro. Ja Wam z całego serca życzę, żebyście na te święta i cały nadchodzący rok to hasło mieli w sercach i żebyście go wprowadzali w życie. Wszystkim życzę spokojnych, zdrowych, spędzonych we wspólnocie rodzinnej świąt Bożego Narodzenia i dobrego nowego 2014 roku. – powiedział w swoim wystąpieniu gospodarz miasta.

Świąteczno-noworocznego błogosławieństwa udzielił dziekan jasielski, proboszcz Kolegiaty Farnej ksiądz Zbigniew Irzyk.

To światło, które dzisiaj trzymamy w ręku, przynieśli nam harcerze z miejsca, gdzie Bóg przemówił do nas przez Syna, z Betlejem. To światło, które będzie w naszych świątyniach, ale także w naszych zakładach pracy i urzędach, niech nie tylko przypomina, że Bóg stał się człowiekiem ale niech będzie prowadziło do drugiego człowieka przez życzliwość, dobre słowo, uśmiech, podaną dłoń. Bardzo gorąco życzę władzom miasta, obecnym harcerzom i wszystkim mieszkańcom Jasła, by te święta Bożego Narodzenia wszystkim przyniosły pokój i radość. By to światło rozpraszało wszelkie ciemności, które w jakiś sposób zaciemniają radość z choroby, cierpienia czy innych problemów. Niech Nowy Rok także będzie owocny w wszelkie dobro i pomyślność.

Ciepłe słowa skierował również do organizatorów dzisiejszego wydarzenia, czyli harcerzy, którzy swoją postawą i zaangażowaniem nadają mocny wyraz przedsięwzięciom wpisującym się w historię naszego miasta.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE