Informacje

Miasto przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej

Ponad 370 tysięcy złotych trafi w tym roku do organizacji pozarządowych z budżetu miasta Jasła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych miasta w 2014 roku został rozpisany na sześć zadań. Dotację otrzymały: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 45 tysięcy złotych na codzienne wydawanie ciepłego posiłku ponad 70 osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić; Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – 215 tysięcy złotych na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle; Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Stanisława BM – 30 tysięcy złotych na prowadzenie Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”; Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle – 8 tysięcy złotych na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego; Klasztor św. Antoniego Padewskiego – 3 tysiące złotych na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy – 800 złotych na organizację spotkań i wycieczek dla osób starszych i samotnych; Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – 3 600 złotych na prowadzenie świetlicy (klubu seniora), Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy – 4 100 złotych na organizację spotkań i wycieczek dla osób starszych i samotnych.

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży specjalnej troski dotację otrzymają następujące podmioty: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy – 9 500 tysiąca złotych na działalność w zakresie cukrzycy; Polski Związek Niewidomych Koło w Jaśle – 7 000 złotych na działalność w zakresie inwalidztwa wzroku; Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” – 6 500 złotych na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej oraz tworzenie możliwości szybkiego dostępu do informacji; Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół „Mamy nadzieję” – 3 500 złotych na szkolenia, rehabilitację i wycieczkę; Stowarzyszenie na rzecz chorych długotrwale unieruchomionych „Niebieski Parasol” – 9 000 złotych na prowadzenie terapii multisensorycznej w „Klubie pod Niebieskim Parasolem”; Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 3 500 złotych na organizację XIII Spartakiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło przyznano również dotację w wysokości 24 tysięcy złotych na przygotowanie paczek świątecznych z okazji Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Mikołajek oraz zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla ubogich. Przedsięwzięcie adresowane do najuboższych rodzin z terenu miasta.

Do Urzędu Miasta nie wpłynęła natomiast żadna oferta na zadanie pod nazwą „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła żywności pochodzącej z rezerw Unii Europejskiej”. Wysokość dotacji wynosiła tutaj 9,5 tysiąca złotych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE