Informacje

Policjanci na rzecz WOŚP

W najbliższą niedzielę po raz XXII zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W przygotowanie i zabezpieczenie finału włączyli się również policjanci. Funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo kwestujących i uczestniczących w imprezie. Spotkają się również z wolontariuszami zbierającymi datki, aby przekazać im informacje, na jakie zagrożenia mogą być narażeni i czego powinni unikać w czasie kwesty.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy policjanci po raz kolejny pomagać będą w bezpiecznym przeprowadzeniu imprezy. Patrole skierowane zostaną tam, gdzie odbywać się będzie zbiórka datków. Dyskretną opieką nad wolontariuszami zajmą się również policjanci po cywilnemu. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, będą też, jak co roku, pilnować porządku na imprezie organizowanej na jasielskim Rynku oraz asystować podczas konwoju zebranych pieniędzy. Przed rozpoczęciem kwesty policjanci spotkają się również z wolontariuszami zbierającymi datki, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie.

W zbiórkę pieniędzy zaangażowanych jest wiele osób dobrej woli. Do wszystkich, a w szczególności do najmłodszych kwestujących, apelujemy, aby zachowali rozsądek. W szczególności należy:

– unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);
– nie chodzić samotnie, datki należy zbierać w towarzystwie innych osób;
– w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną; jeżeli już do niego dojdzie, postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;
– jak najszybciej powiadomić Policję o popełnionym przestępstwie; jeśli napastnik ucieka – alarmować otoczenie krzykiem;
– w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa – nie wahać się, natychmiast powiadamiać Policję dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE