Informacje

Policjant i prokurator podsumowują 2013 rok: żyjemy w bezpiecznym powiecie

Ponad 1,5 tysiąca przestępstw i 41 tysięcy wykroczeń zakończonych mandatami na łączną kwotę miliona 649 tysięcy złotych odnotowali w ubiegłym roku policjanci z Jasła. Jak wynika z danych przedstawionych przez Komendanta Powiatowego insp. Andrzeja Wędrychowicza jasielski garnizon plasuje się w czołówce województwa, jeśli chodzi o skuteczność działania, a to z kolei przedkłada się na konkretne efekty – poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jednego z najbezpieczniejszych powiatów na Podkarpaciu.

W 2013 roku jasielska Policja realizowała zadania statutowe w oparciu o Komendę Powiatową (dla miasta Jasła, gminy Jasło i gminy Dębowiec), Komisariat w Nowym Żmigrodzie (dla gmin: Nowy Żmigród, Krempna i Osiek Jasielski), Posterunku w Kołaczycach (dla gmin Kołaczyce i Brzyska), Posterunku w Skołyszynie i Posterunku w Tarnowcu. Służbę pełni 186 funkcjonariuszy, 36 pracowników cywilnych i 14 pracowników korpusu służby cywilnej.

W roku 2013 stwierdziliśmy 1556 przestępstw, czyli niewiele więcej niż rok wcześniej. Niemniej jednak jeżeli chodzi o zagrożenie na 10 tysięcy mieszkańców to mamy wskaźnik 138,9, czyli w zaokrągleniu 140 przestępstw. Jest to jeden z lepszych wyników w województwie podkarpackim. Świadczy to o tym, że zagrożenie przestępczością na terenie powiatu jasielskiego nie jest duże i możemy stwierdzić, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. – mówi insp. Andrzej Wędrychowicz, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Najwięcej przestępstw, jakie odnotowali w ubiegłym roku policjanci, miały charakter kryminalny (795, czyli 51,1% ogółu przestępczości). Na tą liczbę złożyły się kolejno: kradzieże cudzej rzeczy – 233 przestępstwa (29,3 %), następnie kradzieże z włamaniem – 118 przestępstw (14,8 %), uszkodzenia rzeczy – 90 przestępstw (11,3 %), fałszerstwa kryminalne – 37 przestępstw (4,6 %), czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 34 przestępstwa (4,3 %), oszustwa kryminalne – 31 przestępstw (3,9 %), bójki i pobicia – 16 przestępstw (2 %) oraz przestępstwa rozbójnicze – 8 przestępstw (1%). Funkcjonariuszom udało się ustalić sprawców 507 przestępstw kryminalnych, co daje 62,9% skuteczności. To plasuje garnizon jasielski w czołówce jednostek policyjnych na Podkarpaciu.

75 procent zarejestrowano na terenie miasta Jasła, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec.

Pozostałą grupę z ponad półtora tysiąca ogółu odnotowanych przestępstw stanowią: przestępstwa drogowe (28,8%), przestępstwa gospodarcze (14 %) i inne (6,1%).

W roku 2013 jednym z mierników pracy Policji było m.in. ochrona interesów obywateli, przedsiębiorców, Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą działalność z przestępczością gospodarczą. Tutaj nasze działania przynoszą coraz lepsze efekty, albowiem ta gałąź przestępczości jest dosyć mocno rozbudowana w strukturze przestępstw nie tylko na terenie powiatu jasielskiego, ale i całego garnizonu. – podkreśla komendant.

40 nieletnich sprawców dopuściło się w roku ubiegłym do 37 przestępstw. Najczęściej były to: uszkodzenia mienia, kradzieże mienia oraz kradzieże z włamaniem.

Funkcjonariusze jasielskiej komendy ujawnili w 2013 roku 41 420 wykroczeń (o 6 365 mniej niż w analogicznym okresie roku 2012). 13 409 (o 1 703 więcej niż w 2012 roku) z nich zakończyło się mandatami karnymi na łączną kwotę 1 649 160 złotych, a 1 353 (o 229 więcej niż w roku 2012) skierowaniem wniosków do sądu. W pozostałych 26 005 przypadkach sprawcy wykroczeń zostali pouczeni.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Obywateli legitymowano w minionym roku ponad 77 tysięcy razy. Ponad 2 tysiące osób zostało doprowadzonych przez Policję do sądu, prokuratur i innych jednostek, a dla różnych instytucji współpracujących dokonano ponad 5 tysięcy sprawdzeń osób. Policjanci interweniowali ponad 41 tysięcy razy, co daje średnią liczbę ponad 112 interwencji w ciągu jednej doby.

Mimo zmieniających się przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjanci rokrocznie odnotowują ponad tysiąc interwencji domowych. W roku 2013 było ich 1043 (o 150 mniej niż w 2012 roku). Najwięcej w samym mieście Jaśle – 109.

Temat ten jest cały czas priorytetem nie tylko działalności Policji, ale także innych instytucji odpowiedzialnych za to zagadnienie. Rok 2013 to 1043 interwencje domowe. Wśród nich zanotowano 318, które dotyczyły stricte przemocy domowej. W czasie tych interwencji 633 osoby zostały zakwalifikowane jako ofiary przemocy domowej. Ta tendencja jest spadkowa od trzech lat. Świadczy to o dobrej pracy nie tylko Policji, ale także Zespołów Interdyscyplinarnych, które dwa lata temu zostały powołane ustawą do życia. – mówi Andrzej Wędrychowicz.

178 policyjnych akcji zakończyło się zatrzymaniem osób agresywnych wobec członków swojej rodziny i przewiezieniem ich do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia.

Jednym z priorytetów działania Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ubiegłym roku na terenie powiatu jasielskiego odnotowano 77 wypadków (wzrost o 9 w stosunku do 2012 roku) i 562 kolizje (wzrost o 16). Skutkiem tych zdarzeń była śmierć trzech osób oraz obrażenia ciała u 102 osób.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do wypadków w naszym regionie dochodzi najczęściej w wyniku: nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu lub pieszemu (21), przekroczenia prędkości (16), nieprawidłowego wyprzedzania, omijania lub wymijania (10), niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami (10), błędów osób pieszych (4), zajechania drogi (3), wpadnięcia w poślizg i nieprawidłowego skręcania (po 2) wypadki oraz innych nieustalonych przyczyn (9 wypadków).

Najwięcej wypadków odnotowano na terenie Jasła (29) i gminy Jasło (13). Kolejno w gminach: Kołaczyce (9), Skołyszyn, Nowy Żmigród (po 7), Tarnowiec, Krempna, Osiek Jasielski (po 3), Brzyska (2) i Dębowiec (1).

Przyczyny kolizji są zbieżne z przyczynami wypadków drogowych. Muszę stwierdzić, że wzrasta ilość kolizji poza drogą publiczną, czyli tzw. kolizji parkingowych. – zauważa komendant.

Optymistycznym jest fakt, że spadła liczba ofiar śmiertelnych o siedem w stosunku do roku 2012. Niepokojącym pozostaje natomiast to, że w dwóch ubiegłorocznych wypadkach, w których śmierć poniosły trzy osoby, sprawcami byli nietrzeźwi kierujący.

Na terenie powiatu jasielskiego dwóch pieszych i dziewięciu kierujących było sprawcami wypadków będąc w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu. W roku 2013 zanotowaliśmy wzrost kierujących „pod wpływem”. – mówi Wędrychowicz.

Policjanci udaremnili jazdę 571 nietrzeźwym kierującym, w tym 317 poruszającym się pojazdami mechanicznymi i 254 rowerzystom. W sumie przez cały rok sprawdzono stan trzeźwości u 24 962 osób.

Ruch drogowy w jasielskiej komendzie ma obecnie pełną obsadę w postaci 22 funkcjonariuszy. – Myślę, że to wystarczająca na chwilę obecną liczba, aby zapanować nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Tym bardziej, że jesteśmy wspierani przez funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej i komend ościennych w ramach patroli koordynowanych. – podkreśla.

Jednym z priorytetów Komendy Głównej Policji jest doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczna reakcję Policji na zdarzenie. To osiem minut na podjęcie interwencji od momentu przyjęcia zgłoszenia w terenie miejskim i czternaście minut poza obszarem miejskim, co zdaniem komendanta Wędrychowicza udaje się realizować w jasielskim garnizonie bez zarzutów.

Podczas dzisiejszego rocznego sprawozdania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie jasielskim szef jasielskich policjantów podziękował również samorządom za udzieloną w ubiegłym roku pomoc finansową.

Zawsze wysoko oceniam współpracę z samorządem. W roku 2013 otrzymaliśmy wsparcie samorządów w wysokości ponad 43 tysięcy złotych, w tym na zakup paliwa 13 tysięcy złotych. Pozostałe pieniądze zostały spożytkowane przede wszystkim na poprawę warunków pracy policjantów jak również na doposażenie nowym sprzętem, który jest niezbędny do pracy. – podkreślił insp. Andrzej Wędrychowicz.

Informację ze swojej działalności w 2013 roku przedstawił również Prokurator Rejonowy w Jaśle Jan Dziuban. – Zagrożenie przestępczością na terenie powiatu w odniesieniu do przestępczości w kraju jest nadal znacznie mniejsze. Można więc stwierdzić, że żyjemy w stosunkowo bezpiecznym województwie i powiecie. – stwierdził.

W miejscowej prokuraturze zarejestrowano w ubiegłym roku 2296 spraw karnych (o 24 mniej niż w roku 2012) o różnym ciężarze gatunkowym. 134 z nich zostały przeprowadzone w formie śledztwa. Przez cały rok załatwiono 2314 spraw, a na rok bieżący zostało ich 147. Na 2314 spraw załatwionych w sposób procesowy w 816 skierowano akty oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jaśle i Sądu Okręgowego w Krośnie (35,2 procent spraw załatwionych). Łącznie aktem oskarżenia objęto 944 osoby.

W 2013 roku w stosunku do 9 sprawców skierowano do sądu wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego. Wszystkie z nich zostały przez sąd uwzględnione, a sprawcy aresztowani. Z innych środków zapobiegawczych, jakie zastosowano w 2013 roku, to wobec 29 osób zastosowano dozór policyjny, wobec dwóch osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, a wobec 3 osób poręczenie społeczne. Ponadto wobec 16 sprawców zastosowano poręczenie majątkowe. – wyjaśnia prokurator.

W ocenie Jana Dziubana najpoważniejsze sprawy, których wyjaśnianiem zajmowali się w minionym roku jasielscy prokuratorzy, to zabójstwo w Sieklówce pod koniec grudnia 2012 roku oraz kradzież od 2004 roku do marca 2013 roku kwoty 237 245,70 złotych przez byłą księgową Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jaśle. – Przez okres dziewięciu lat osobie tej udawało się wprowadzać pracowników w błąd. Zapewne nie najlepiej to świadczy o kontrolujących. – mówi.

Obie sprawy znalazły swój epilog w Sądzie Okręgowym w Krośnie.

Zdaniem Jana Dziubana pracę prokuratorów odciążyła zmiana przepisów dotyczących jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości. – Czyn ten nie jest przestępstwem tylko wykroczeniem. Wydaje mi się, że to bardzo rozsądne rozwiązanie. Powinno być tak od początku. Zakłady karne „przechowywały” na koszt państwa osoby, które się tam nie powinny znaleźć. Myśmy do chwili uchylenia ustawy zarejestrowali 167 spraw o prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości. – wyjaśnia.

Niepokojącym zjawiskiem w powiecie jasielskim pozostają nadal samobójstwa (w 2013 roku prokuratura zarejestrowała ich aż 27) oraz przemoc w rodzinie.

Niepokojącym jest, że zmieniają się przepisy na korzyść rodziny, a liczba spraw nie zmniejsza się. W tym roku zarejestrowaliśmy 128 spraw. Natomiast w 2012 roku było ich o 3 mniej. Mówię tu o przepisach, które zapewniają większą ochronę rodzinie. Są dużo większe środki, które pozwalają w każdej chwili organom ścigania podjąć wobec sprawców drastyczne działania. Sama liczba spraw wskazuje, że jest to zjawisko wysoce niepożądane. Aktami oskarżenia kończy się mniej więcej jedna trzecia spraw, bo nikt teraz nie chce zeznawać. Ludzie zasłaniają się albo niepamięcią, albo brakiem wiedzy w danym temacie. Osoby pokrzywdzone najpierw zeznają na tego męża, syna czy konkubina, później korzystają – zgodnie z przepisami – z prawa odmowy zeznań. Mimo tych postępowań czasem nie osiąga się tego najlepszego celu, ale takie jest życie. – dodaje.

A czy Państwo czują się bezpiecznie? Czekamy na Wasze opinie.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE