Informacje

Powstało Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura”

W niedzielę 9 lutego odbyło się w Jaśle zebranie członków założycieli nowo powstającego stowarzyszenia winiarskiego. Pełna nazwa organizacji brzmi: Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura”. Siedzibą stowarzyszenia będzie JDK.

Uczestnicy spotkania założycielskiego. Fot. © archiwum Stowarzyszenia
Uczestnicy spotkania założycielskiego. Fot. © archiwum Stowarzyszenia

W zebraniu założycielskim wzięli udział przedstawiciele jasielskich winnic, tj. winnicy Jasiel, Dwie Granice, Jana, Milena, Vanellus, Kolacz, Bączal, Źródło oraz osoby zainteresowane rozwojem winiarstwa i enoturystyki w regionie jasielskim. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy winiarzy uprawiających winorośl na terenie Jasła i okolic, ale otwarte jest dla wszystkich, którzy w enoturystyce, pojmowanej jako połączenie turystyki winiarskiej i kulturalnej, upatrują szansy na rozwój Jasła i regionu jasielskiego .Pełna nazwa stowarzyszenia a zwłaszcza jej rozwinięcie – „Vinum pro cultura” – akcentuje połączenie tych dwóch sfer – wina i szeroko rozumianej kultury. Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy będzie integrować zarówno winiarzy regionu jasielskiego jak i mieszkańców miasta. Stawia sobie liczne cele, tj.: działanie na rzecz promocji miasta i regionu jasielskiego, propagowanie tradycji i produktów regionalnych, promowanie zmian w obszarze kultury spożycia wina. Organizacja zamierza współpracować z samorządem miasta Jasła i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju enoturystyki i szerzenia kultury wina. Planuje również działania szkoleniowe, doradcze i wydawnicze. Stowarzyszenie zamierza organizować i uczestniczyć w licznych imprezach: wystawach, degustacjach, konferencjach, konkursach winiarskich, świętach i targach. Działania podejmowane przez winiarzy, choć niezależne, wpisują się w przyjętą niedawno przez miasto Jasło, nową strategię wizerunkową.

Inicjatywą jasielskich winiarzy zainteresował się poseł na Sejm, Bogdan Rzońca, który odwiedził założycieli podczas spotkania. Wizyta pozwoliła na osobiste poznanie jasielskich winiarzy, ich planów i założeń pracy. Pan poseł wyraził swoje zainteresowanie regionalizacją produkcji wina, rozwojem enoturystyki, we współpracy z innymi niszowymi środowiskami (związanymi np. z tradycyjnymi produktami kulinarnymi). Bogdan Rzońca zadeklarował również swoje wparcie i wyraził przychylność dla nowej inicjatywy.

Prezesem nowego stowarzyszenia został Wiktor Szpak, właściciel Winnicy Jasiel. Pozostali członkowie zarządu to: Marek Nowiński, Mariusz Wójtowicz, Henryk Rak i Barbara Czajka. Więcej informacji na stronie: www.winiarzejaslo.pl

(Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy)

SŁOWA KLUCZOWE