Na drogach

Żeby być bezpiecznym na drodze, trzeba edukować się od najmłodszych lat

Propagowaniu idei bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży służą m.in. cykliczne turnieje wiedzy i umiejętności praktycznych organizowane rokrocznie przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jaśle.

Prezes JKMiRD Józef Biernacki. W tle: komendant Andrzej Wędrychowicz. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Prezes JKMiRD Józef Biernacki. W tle: komendant Andrzej Wędrychowicz.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Finał powiatowy 37. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy 14 kwietnia 2014 roku o godzinie 9:30.

Uczestników reprezentujących poszczególne dziesięć gmin powiatu jasielskiego wyłonią eliminacje: najpierw szkolne, a następnie gminne. Każdy z samorządów zainteresowanych udziałem swoich przedstawicieli jest zobowiązany do powołania komitetu organizacyjnego, przeprowadzenie konkurencji zgodnie z obowiązującym regulaminem turnieju i przesłania karty zgłoszenia do organizatora, czyli Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Ten zapisy będzie przyjmował tylko drogą elektroniczną i na wzorach formularzy dostępnych na swojej stronie internetowej do dnia 11 kwietnia (włącznie).

Miasteczko Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Miasteczko Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Eliminacje szkolne muszą być przeprowadzone do końca marca, natomiast gminne do 10 kwietnia i koniecznie pod patronatem honorowym burmistrza miasta lub wójta gminy. Za realizację przedsięwzięcia na tym szczeblu odpowiedzialne są komórki ds. oświaty w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

Nastąpiło kilka zmian w regulaminie w stosunku do ubiegłej edycji Turnieju. Zwiększono liczbę uczestników w szkołach podstawowych o jedną osobę (drużyna mieszana składająca się z dwóch dziewczynek i dwóch chłopców w wieku 10-12 lat). Sprawdzian z wiedzy teoretycznej podzielono na dwie części: dotyczącą zasad i przepisów o ruchu drogowym z 20 pytaniami i skrzyżowań z 10 pytaniami. Łączny czas na rozwiązanie poszczególnych zadań, w których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, to 40 minut zegarowych.

W przypadku gimnazjów zmiana obejmuje test, w którym wyłącznie jedna odpowiedź będzie prawidłowa. Do tej pory była możliwość wyboru kilku opcji z dostępnych wariantów.

Dodano również dodatkową pozycję w literaturze obowiązkowej, tj. Ilustrowany poradnik „Pierwsza pomoc”. Rok wydania 2008, z wznowieniami autorstwa Adama Mikołajczaka.

– Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego przekazał nieodpłatnie do każdej gminy po jednym egzemplarzu wydania z przeznaczeniem do nauki przez drużyny, które będą reprezentować daną gminą w finale powiatowym. – zaznacza Józef Biernacki, prezes Zarządu JKMiRD.

Komitet organizacyjny finału powiatowego 37. OTBwRD i 18. OMTM tworzą: Józef Biernacki, prezes Zarządu JKMiRD (przewodniczący), Andrzej Przebięda, Naczelnik WRD KPP Jasło (zastępca przewodniczącego),  Damian Palar, JKMiRD (sekretarz) oraz członkowie: Andrzej Zajdel (WRD KPP Jasło), Adam Smorul (ZSM nr 3 w Jaśle), Artur Domasławski (ZSM nr 3 w Jaśle) i Bogusław Muszański (JKMiRD).

Jasło zostało docenione za organizację ubiegłorocznego finału krajowego Turnieju, dlatego w połowie maja br. będziemy gościć finalistów eliminacji wojewódzkich dla szkół gimnazjalnych.

Z kolei na finał powiatowy 18. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego zapraszamy do Nowego Żmigrodu. Eliminacje odbędą się 22 kwietnia o godzinie 9:30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

Prawo startu mają pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego, a takich funkcjonuje tutaj dwanaście i posiadający prawo jazdy kategorii „B”.

Dyrektorzy poszczególnych placówek edukacyjnych są proszeni o zgłaszanie reprezentacji do dnia 11 kwietnia (włącznie). Analogicznie jak w przypadku turnieju dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jozef@jkmird.pl.

Rangę turniejów podkreślają patronaty honorowe, które objęli w tegorocznej edycji: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, starosta jasielski Adam Kmiecik, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz wójt gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn (motoryzacyjny).

Szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia udzielają: prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki oraz rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle kom. Łukasz Gliwa. Na stronie internetowej organizatora: www.jkmird.pl została uruchomiona zakładka „Turnieje 2014”, gdzie znajdują się wszelkie niezbędne materiały.

Spotkanie organizacyjne dotyczące turniejów odbyło się dzisiaj na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Jego gospodarzem był szef jasielskiego garnizonu insp. Andrzej Wędrychowicz, a prowadził prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Wzięło w nim udział, obok przedstawicieli organizatorów, wójtowie gmin powiatu jasielskiego, przedstawiciele urzędów miast i gmin odpowiedzialni za oświatę, dyrektorzy gminnych instytucji kultury oraz dyrektorowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podczas spotkania Józef Biernacki odebrał Odznakę Honorową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, nadaną mu w ubiegłym roku uchwałą Zarządu Głównego organizacji. Wyróżnienie wręczyli mu: komendant Andrzej Wędrychowicz i przewodniczący NSZZ Policjantów KPP Jasło Jerzy Poszelężny.

Serdecznie gratulujemy odznaczenia.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE