Informacje

Termomodernizacja I LO i Bursy Międzyszkolnej

W marcu ruszą prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego. Ocieplone zostaną budynki I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Bursy Międzyszkolnej.

Bursa Międzyszkolna przy ulicy Staszica. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Bursa Międzyszkolna przy ulicy Staszica. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Bursa Międzyszkolna przy ulicy Staszica. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Bursa Międzyszkolna przy ulicy Staszica. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zadanie wykonywane jest w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – etap II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 2 mln złotych.

Zaplanowane w ramach projektu działania, to kontynuacja pierwszego etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego. Ocieplone zostały wówczas budynki II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle oraz Starostwa Powiatowego. Dzięki inwestycjom termomodernizacyjnym zmniejszamy straty ciepła w budynkach i podnosimy sprawność jego wytwarzania, co przynosi efekt w postaci oszczędności w wydatkach na energię – wyjaśnia starosta Adam Kmiecik.

W ramach projektu w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle dokończone zostaną prace termomodernizacyjne budynku szkoły, której ściana frontowa ocieplona została w 2010 roku. Wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa i wymieniona instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres prac w Bursie Międzyszkolnej obejmować będzie oprócz docieplenia budynku nadbudowę i ocieplenie dachu. Ponadto wymienione zostaną instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Planowana jest likwidacja kotłowni i montaż węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci miejskiej. Zamontowana zostanie także instalacja solarna.

Realizacja tego zadania jest elementem programu modernizacji i rozwoju bazy oświatowej przyjętego na początku kadencji przez Zarząd Powiatu. Celem naszych działań jest dostosowanie obiektów szkolnych do aktualnych potrzeb w tym zakresie – mówi wicestarosta Franciszek Miśkowicz.

Zadaniem priorytetowym jest dla powiatu utrzymanie dobrego poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dlatego też podejmujemy działania, które mają na celu zadbać o wyposażenie szkól oraz ich modernizację – dodaje Zbigniew Dranka, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle.

Zakończenia prac planowane jest na koniec września 2014 roku.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE