Informacje

Petrosoft.pl i Telgam zawarły sojusz na rzecz e-rozwoju

14 kwietnia 2014r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp z o.o, a Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELGAM S.A. To dwie znaczące technologiczne firmy z Jasła.

Petrosoft i Telgam

Petrosoft.pl to jeden z liderów w dziedzinie dostarczania oprogramowania na zamówienie oraz integracji systemów informatycznych. Spółka dostarcza własne rozwiązania dla największych firm w Polsce tj. Grupa LOTOS S.A, KGHM S.A. Telgam to Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne działające na terenie zachodniego Podkarpacia na bazie własnych sieci świadczy usługi dzierżawy łączy, dostępu do internetu, telewizji cyfrowej i telefonii.

Firma buduje sieci światłowodowe w ramach programów Innowacyjna Gospodarka współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, łącząc ultraszybkim internetem miejscowości, instytucje, firmy i klientów indywidualnych na terenie zachodniego Podkarpacia.

Spółki ustanowiły plan wzajemnego wsparcia min. przy pozyskiwaniu zleceń i wdrażaniu badań nad nowymi usługami teleinformatycznymi. To jednak tylko wstęp do szerszej współpracy. Podpisana umowa o kooperacji partnerskiej ma znacznie szerszy zakres.

Spółki w ramach wspólnego Konsorcjum planują startować w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne oraz sektor biznesowy. Kolejnym ważnym elementem podpisanej umowy jest organizacja Jasielskiego Klastra Technologii Cyfrowych, który ma skupiać branżę, uczelnie i lokalne władze z terenu działalności Spółek.

W dzisiejszych czasach postępujące wzajemne powiązanie i przenikanie się sieci telekomunikacyjnych i informatycznych jest nieuchronne. Podstawowym punktem wyjścia dla tych procesów jest technologia cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione sektory, a konsekwencją stopniowe zacieranie się różnic między nimi – mówią kierujący Spółkami Artur Ząbek i Aleksander Stojek.

Naszą współpracą chcemy również zwrócić uwagę na fakt, jak ważną dla rozwoju przyszłościową dziedziną staje się informatyka i telekomunikacja w każdym regionie kraju. Powinno to skutkować kooperacją takich firm jak nasze z uczelniami i samorządami. Dzięki nowoczesnym technologiom nasze firmy dostarczają informatyczne i telekomunikacyjne usługi outsourcingowe dla klientów w kraju i za granicą – kontynuują.

W programie Polska Wschodnia na lata 2014-2020 dla nowych pomysłów, platform startowych internacjonalizacji MŚP, ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (klastry)w zakresie B+R przeznaczonych zostało blisko 0,5 mld euro. Dlatego już dziś Spółki przejawiają inicjatywę do działań integracyjnych na rzecz tworzenia skupiska gospodarczego i naukowego na terenie Jasła.

——————————-

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Spółka z.o.o. jest producentem oprogramowania oraz integratorem systemów informatycznych. Firma dostarcza własne rozwiązania dla największych firm w kraju będąc ich pewnym partnerem. Firma specjalizuje się w systemach logistycznych: logistyka kolejowa oraz magazynowa. Prowadzi duże centrum wsparcia informatycznego dla kilkudziesięciu klientów z całego kraju. Posiada kilka oddziałów w Polsce zatrudnia kilkudziesięciu pracowników jej obroty za 2013r osiągnęły 12 mln zł.

Telgam S.A. to firma telekomunikacyjna budująca własne sieci światłowodowe na potrzeby dostępu do internetu, telewizji i telefonii, dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. Plan inwestycyjny spółki obejmuje budowę do 2016r ok. 260 km sieci światłowodowych w modelu FTTH na terenie zachodniego Podkarpacia ( głównie powiat Jasło i ościenne ). Akcje Spółki od 2013r notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych jako pierwszej spółki z Jasła i od marca br. wchodzą w skład NCIndex30.

(Telgam)

SŁOWA KLUCZOWE