Informacje

Ulica Ducala do generalnego remontu

Miasto Jasło zdecydowało się w tym roku na generalny remont położonej w śródmieściu ulicy Ducala. Zostanie tam wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, wymienione płyty chodnikowe na kostkę brukową w miejscach, w których nie udało się zrobić tego wcześniej, ponadto zwiększy się tu ilość miejsc postojowych. Na efekty trzeba będzie poczekać do końca maja.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zakres robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Ducala w Jaśle obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (2320,00 m2) wraz z regulacją pionową studzienek i krat ściekowych, wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej (190,00 m2) wraz z wymianą krawężników betonowych oraz wykonanie oznakowań poziomych jezdni farbą chlorokauczukową.

Remont obejmie ponad trzystupięćdziesięciometrowy odcinek położonej na osiedlu Śródmieście ulicy, od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja, poprzez skrzyżowanie z ulicą 1-go Maja aż do ulicy Dworcowej.

Po zrealizowaniu inwestycji zwiększy się w tym miejscu liczba miejsc postojowych. Samochody osobowe będą parkować, podobnie jak obecnie, po lewej stronie idąc od strony ulicy 3-go Maja, jednak po skosie.

Zadanie pochłonie z miejskiego budżetu kwotę 167 358,72 złotych. Będzie go realizowała wyłoniona w drodze postępowania przetargowego miejscowa spółka – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Roboty mają się zakończyć do 31 maja br., w związku z czym trzeba będzie liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na przedmiotowym odcinku.

Wzdłuż ulicy Ducala dominuje zabudowa o charakterze mieszkalnym, z domami jednorodzinnymi i budownictwem wielomieszkaniowym. Są też obiekty użyteczności publicznej, w tym Przedszkole Miejskie nr 10 oraz Obwodowy Urząd Miar.

Dla przypomnienia, od 28 lutego br. nastąpiła tutaj zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie stałego ruchu jednokierunkowego od ulicy 3-go Maja do ulicy Dworcowej, z możliwością postoju pojazdów po lewej stronie drogi. Dla uporządkowania płynności ruchu i zachowania bezpieczeństwa, ulica Ducala została podporządkowana do ulicy 1-go Maja, gdzie na skrzyżowaniu należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu. W obrębie wspomnianego skrzyżowania utworzono również cztery oznakowane przejścia dla pieszych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE