Informacje

W wakacje gotowy będzie ostatni odcinek drogi powiatowej między Kołaczycami, a Sieklówką

Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Bieździedza (gmina Kołaczyce). To ostatni z etapów modernizacji traktu komunikacyjnego biegnącego przez sześć miejscowości powiatu jasielskiego od drogi krajowej nr 73 w Kołaczycach do drogi wojewódzkiej nr 988 w Lubli. Roboty o wartości ponad 2,6 miliona złotych potrwają do końca lipca br.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla wchodzi w końcową fazę. Od kilku lat była modernizowana etapami przy wsparciu funduszami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz budżetu samorządów: powiatowego i gminnego. Do realizacji pozostał odcinek przebiegający przez Bieździedzę. Dokładnie tysiąc osiemset metrów zaczynających się od dawnych zabudowań dworskich w tej miejscowości aż do pogranicza z Bieździadką (mosty).

Zaplanowany do przebudowy ciąg komunikacyjny jest na dzień dzisiejszy w fatalnym stanie. Wzdłuż całego odcinka przebiegającego przez Bieździedzę występują liczne koleiny i ubytki, które zmuszają kierowców do ograniczenia prędkości do minimum tak, aby nie uszkodzili podwozia swoich pojazdów. Szczególnie na wysokości dawnych zabudowań dworskich, gdzie niejednokrotnie kierowcy w celu ominięcia dziur w resztkach nawierzchni asfaltowej zmuszeni są do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka. To skutek niedostosowania konstrukcji jezdni do obecnego natężenia ruchu oraz niewłaściwego odprowadzenia wód opadowych.

W związku z tym prace budowlane będą polegały nie tylko na odnowie nawierzchni i wzmocnienia jej nośności, ale gruntownej rekonstrukcji musi ulec także system odwodnienia poprzez renowację rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami do prywatnych posesji.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak podkreśla starosta jasielski Adam Kmiecik, „celem przebudowy jest dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez odnowę istniejącej nawierzchni oraz drogowych urządzeń technicznych”.

Kolejny etap przebudowy drogi powiatowej relacji Kołaczyce – Sieklówka ruszył i co najważniejsze jest to ostatni etap. To podsumowanie dwóch kadencji Zarządu Powiatu. Od samego początku była to droga, którą jako Zarząd Powiatu bardzo chcieliśmy zmodernizować. Również ja osobiście bardzo zabiegałem o to, aby pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Tak dużej „składanki” finansowej, która została wydatkowana na przebudowę tej drogi, praktycznie nie było w historii powiatu jasielskiego. To trzy „schetynówki” i jeden odcinek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Warto podkreślić, że odcinek finansowany ze środków RPO był realizowany jako jeden z pierwszych w województwie podkarpackim, a pierwszy drogowy w powiecie jasielskim. Patrząc na to kiedy sporządzona była dokumentacja techniczna to trwa to już kilkanaście lat, dlatego cieszę się ogromnie, że wreszcie uda się to skończyć. Wprawdzie wieloma ścieżkami, ale efekt jest taki, że ta droga będzie już w całości oddana użytkownikom. – mówi starosta jasielski Adam Kmiecik.

Na całym odcinku drogi przebiegającej przez Bieździedzę zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, co szczególnie ucieszy kierowców. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano również brakujący fragment chodnika, który „zepnie” miejscowość z Nawsiami Kołaczyckimi. To około 280 metrów kwadratowych traktu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami. Będzie to po lewej stronie jezdni, jadąc od strony Kołaczyc. W tym celu trzeba będzie zabudować na niewielkim odcinku rów odwadniający.

W miejsce zniszczonego i mało czytelnego oznakowania drogi zostanie wprowadzone nowe. Zamontowane mają być także bariery ochronne.

Po remoncie droga powiatowa z Kołaczyc do Sieklówki na pewno będzie bezpieczniejsza i wygodniejsza w użytkowaniu. Myślę, że będzie dobrze służyć nie tylko mieszkańcom gminy Kołaczyce, ale również tym, którzy będą chcieli skrócić sobie drogę od Frysztaka do Kołaczyc. Jest to bardzo ważny trakt komunikacyjny, szczególnie w sytuacjach kiedy albo Jasło jest zakorkowane, albo wypadek lub inne sytuacje uniemożliwiają przejazd przez Jasło. Aczkolwiek jest to też groźne, bowiem wielu kierowców TIR-ów chcąc ominąć Jasło stara się przejechać tą drogą niszcząc ją. Będziemy mieć na nich baczne oko. – podkreśla Adam Kmiecik.

Realizacja prac na ostatnim etapie przebudowy drogi pochłonie ponad 2,6 miliona złotych. Środki na ten cel pochodzą z budżetów: państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój), powiatu jasielskiego oraz miasta i gminy Kołaczyce. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle.

Gmina Kołaczyce współfinansuje tą drogę, dlatego należą się podziękowania dla burmistrz Małgorzaty Salachy, która praktycznie na każdym etapie tej drogi w jakiś sposób wspomagała finansowo powiat. Mam nadzieję, że już pod koniec lipca będziemy mogli jeździć po nowo wyremontowanej jezdni. – dodaje starosta jasielski.

20140430-3

Pierwszy etap przebudowy obejmował odcinek między Sieklówką, a Lublicą i został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Roboty budowlane, które w głównym zamierzeniu obejmowały modernizację jezdni, przebudowę jednego mostu oraz przepustu drogowego, prowadził Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ze Strzyżowa.

Drugi etap został zrealizowany w ramach „Schetynówki” i obejmował odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 73 w centrum Kołaczyc do miejscowości Bieździedza (do zakrętu koło dawnego dworu). Jego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Zadanie obejmowało przebudowę korpusu drogowego i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości modernizowanego fragmentu drogi, przebudowę chodnika i ułożenie na nim kostki brukowej betonowej, oczyszczenie przydrożnego rowu z namułu, wykonanie asfaltowych zjazdów do prywatnych posesji oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Czwarty etap to prace współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, czyli popularnej „Schetynówki” Obejmował odcinek od Lublicy poprzez Bieździadkę do Bieździedzy. Poprawiona została nawierzchnia drogi wraz z poboczami, odbudowane przepusty i rowy melioracyjne, przebudowane zatoczki autobusowe i zjazdy do prywatnych posesji, wprowadzone nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zmodernizowane dwa mosty.

Droga powiatowa nr 1837R biegnie od skrzyżowania z drogą krajową nr 73 Wiśniówka – Jasło w miejscowości Kołaczyce, dalej przez Nawsie Kołaczyckie, Bieździedzę, Bieździadkę, Lublicę i kończy się w miejscowości Sieklówka, na granicy powiatu jasielskiego ze strzyżowskim. Ze względu na brak alternatywnego połączenia drogowego i stosunkowo gęstą zabudowę od wielu lat zaobserwowano wzrost natężenia ruchu na całym przedmiotowym odcinku. Po zakończeniu przebudowy ostatniego fragmentu (oznaczonego jako etap trzeci) będzie w pełni spełniała wymagania techniczne i użytkowe stawiane drogom lokalnym.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE