Informacje

Dębowiec: Majowy odpust w bazylice (zapowiedź)

Już 80 lat w trzecią niedzielę maja w Dębowcu gromadzą się czciciele Matki Bożej Saletyńskiej. W tegoroczny odpust wpisują się święcenia oraz jubileusze kapłaństwa misjonarzy saletynów.

(Kliknij na plakat, aby powiększyć)
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

W piątek 17 maja w czasie apelu maryjnego o godz. 20.30 wyznanie wiary złoży dwóch kandydatów do święceń kapłańskich.

W sobotę 18 maja o godz. 10.30 biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzieli sakramentu święceń dwóm naszym współbraciom. Natomiast uroczystą Mszę św. o godz. 20.00 będą odprawiać saletyni, którzy w tym roku świętują 25 lat kapłaństwa, wśród nich ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS. Po Eucharystii odbędzie się tradycyjna procesja z lampionami i figurą Matki Bożej Saletyńskiej.

Centralnym dniem uroczystości odpustowych będzie niedziela 19 maja. Mszy św. o godz. 9.00 będzie przewodniczył kustosz dębowieckiej bazyliki ks. Roman Grądalski MS, który w tym roku obchodzi 25-lecie kapłaństwa. Sumę odpustową o godz. 11.00 odprawi dwóch saletyńskich neoprezbiterów. Po jej zakończeniu nowo wyświęceni księża będą udzielać błogosławieństwa prymicyjnego. Natomiast Eucharystię o godz. 15.00 będą celebrować księża saletyni, którzy sakrament święceń przyjęli 30 lat temu. Pozostałe Msze św. zostaną odprawione o godz. 7.00 i 18.00.

Podczas wszystkich Mszy św. i nabożeństw można przystąpić do spowiedzi świętej.

Majowy odpust w Dębowcu ku czci Matki Bożej Saletyńskiej został odprawiony po raz pierwszy w 1934 r. na prośbę czcicieli Maryi Płaczącej.

Szczegółowe informacje o majowych uroczystościach znajdują się na stronie bazyliki w Dębowcu www.sanktuarium.saletyni.pl.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła położone jest na terenie diecezji rzeszowskiej. Założone zostało przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, którzy przybyli tutaj w 1910 r. Pierwszy odpust ku czci Matki Bożej odbył się 19 września 1912 r., w 66. rocznicę objawienia w La Salette. W sanktuarium znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej, ukoronowana koronami papieskimi w 1996 r. Tytuł bazyliki mniejszej kościół sanktuaryjny otrzymał 20 maja 2012 r.

ks. Grzegorz Zembroń MS

SŁOWA KLUCZOWE