Informacje

Jasło podsumowuje działania przeciwpowodziowe

Wszystkie miejskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle (Hankówka, Brzyszczki, Niegłowice i Żółków), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle, Straż Miejska, Policja oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle, w sumie 130 osób zaangażowanych było w akcję nadzorowaną przez Burmistrza Miasta Jasła w związku z ogłoszeniem alarmu powodziowego dla Miasta Jasła.

Rzeka Wisłoka na osiedlu Gądki (16.05).  Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Rzeka Wisłoka na osiedlu Gądki (16.05).
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podtopienia na terenie miasta
Na terenie Jasła wystąpiły podtopienia związane głównie z intensywnymi opadami deszczu: na osiedlu Jasło Niegłowice (budynki mieszkalne i budynki gospodarcze, firmy, kościół, remiza OSP), ul. Na Łęgorz (podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych), osiedle Kaczorowy (podtopienie budynków gospodarczych i mieszkalnych), ul. Żeromskiego (podtopienia budynków mieszkalnych i ulicy – z kanalizacji burzowej), ul. Tischnera – Lisa Kuli (podtopienia ulic z kanalizacji burzowej), podtopienie budynku mieszkalnego przy ul. bocznej od ulicy 3 – go Maja, podtopienie ogródków działkowych na osiedlu Kaczorowy, zalanie ulic miejskich (ul. boczna od ulicy Niegłowickiej, ul. Żeromskiego, Tischnera, Lisa Kuli, Ceramiczna). Wszystkie straty w mieniu komunalnym zostały zgłoszone do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Działania OSP
Jednostki OSP pełniły dyżur w wyznaczonych miejscach: OSP Jasło-Hankówka na ul. Konopnickiej, ul. Zawodzie oraz na osiedlu Hankówka; OSP Jasło-Brzyszczki na ul. Konopnickiej, ul. Żeromskiego i os. Hankówka; OSP Jasło-Niegłowice na ul. Niegłowickiej, Żeromskiego, Konopnickiej, Ceramicznej i w Sobniowie (dom ludowy); OSP Jasło-Żółków na ul. Ceramicznej, ul. Tischnera, ul. Żeromskiego i na os. Niegłowice.

Całodobowy monitoring i dyżur
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego od 15 maja (od godz. 19.30) do 18 maja (do godz. 12.00), a także całodobowo monitorowało sytuację (komunikaty, ostrzeżenia, poziom wody w rzekach, sumy opadów).

Zabezpieczony sprzęt
Do sprawnego prowadzenia akcji zabezpieczonych zostało 350 ton piasku, 35 tys. worków na piasek, łopaty, rękawy przeciwpowodziowe, środki łączności – radiostacje/megafony, pompy wysokiej wydajności, zestawy pompowe, pompy pływające, pompy elektryczne, a także zabezpieczono niezbędny sprzęt do prowadzenia działań (samochody specjalistyczne, wywrotki, koparko – ładowarki). Dodatkowo w czasie akcji uruchomione zostały wszystkie niezbędne działania zawarte w Planie Operacyjnym ochrony przed powodzią, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców Jasła.

Bezpłatny Alert SMS
W czasie ogłoszonego alarmu powodziowego do mieszkańców Jasła zarejestrowanych w bezpłatnym systemie Alert SMS wysłane zostały komunikaty informujące o sytuacji powodziowej. Informujemy, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość bezpłatnej rejestracji do systemu Alert SMS (strona Miasta Jasła www.jaslo.pl).

Apel do mieszkańców
Jednocześnie w związku z zaistniałymi, niepotwierdzonymi pogłoskami, dotyczącymi sytuacji powodziowej, które pojawiały się podczas ostatnich dni, apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby w sytuacjach kryzysowych aktualne informacje uzyskiwać tylko i wyłącznie w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle. MCZK prowadzi całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego (nr tel. 13 448 63 48, Urząd Miasta w Jaśle).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE