Informacje

Rusza Jasielska Karta Dużej Rodziny

Od piątku (9 maja) w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle (ul. Floriańska 8 a), można składać wnioski o przyznanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, czyli dokumentu, dzięki któremu rodziny wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć na ulgi i zwolnienia w miejskich instytucjach.

Jasielska Karta Dużej Rodziny

Karta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych. – Na razie w naszym programie uczestniczą jednostki miejskie, ale chcemy zwrócić się do różnych przedsiębiorstw, firm, by też wpisali się w to nasze przedsięwzięcie i oferowali rodzinom wielodzietnym szczególne warunki do korzystania ze swych usług – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki: na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku; rodzina zameldowana jest w Jaśle; rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Floriańska 8 a, w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, w poniedziałek (godz. 11.00. – 17.00), od wtorku do piątku (godz.11.00. – 15.30).

Podstawowe cele programu to promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci oraz przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła.

Informacje dot. Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, katalog ulg, zwolnień i preferencji oraz wniosek o wydanie karty wraz z wymaganymi dokumentami znajdują się na stronie www.jaslo.pl w dziale aktualności.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE