Informacje

Strażacy w podziękowaniu za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II

Już po raz dwunasty strażacy ziemi jasielskiej wraz ze swoimi rodzinami przyjechali w drugą niedzielę maja do Bazyliki Mniejszej w Dębowcu, aby dziękować za całoroczną opiekę i wypraszać łaski u Boga na dalszą służbę społeczności. Podczas uroczystości przekazano oraz poświęcono samochody i sprzęt ratowniczy dla jednostek z Harklowej, Sądkowej, Trzcinicy i Osobnicy. Zasłużonym druhom i osobom wspierającym jednostki ochrony przeciwpożarowej nadano medale resortowe.

Defilada jednostek OSP z pocztami sztandarowymi. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Defilada jednostek OSP z pocztami sztandarowymi.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Niedzielne uroczystości u stóp Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, na które przyjechały delegacje ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu jasielskiego wraz z pocztami sztandarowymi, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, władz samorządowych oraz zaproszeni goście, zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle.

4 maja obchodzony jest w całej Polsce Dzień Strażaka. Święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę, bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? Właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków świętego Floriana. Jak dawniej tak i dzisiaj strażacy wierni swojej tradycji niosą pomoc i ratunek, gdzie są one potrzebne. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie, to zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Niech dzisiejsza uroczystość będzie powodem do dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków służbowych. – powiedział jego prezes druh Stanisław Święch.

Pielgrzymka strażaków ziemi jasielskiej i ich rodzin odbyła się już po raz dwunasty. Na zaproszenie Saletynów z Dębowca pielgrzymują corocznie do miejscowej Bazyliki Mniejszej, aby podziękować za całoroczną opiekę i wypraszać łaski u Boga na dalszą służbę Bogu i Ojczyźnie. Dzisiejsze uroczystości były także wyrazem hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który 27 kwietnia br. został wyniesiony do rangi świętego Kościoła Katolickiego podczas uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie, którym przewodniczył papież Franciszek.

W szczególny sposób strażacy chcieli podziękować kustoszowi sanktuarium ks. Romanowi Grądalskiemu za wieloletnie goszczenie w tym miejscu braci strażackiej.

Wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny przekazuje akt nadania samochodó i łodzi płaskodennej przedstawicielowi OSP Harklowa Wiesławowi Świątkowi. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny przekazuje akt nadania samochodów i łodzi płaskodennej prezesowi OSP Harklowa Wiesławowi Świątkowi.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie samochodów oraz łodzi ratowniczych dla trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych: Harklowej (gmina Skołyszyn), Sądkowej (gmina Tarnowiec), Trzcinicy i Osobnicy (gmina Jasło). Zostały one zakupione w trzech ostatnich latach w ramach środków wydatkowanych przez: Zarząd Główny i Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów obsługiwanych przez poszczególne jednostki oraz ochrony środowiska.

Do Harklowej zakupiono: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Trafic, średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Midlum i łódź płaskodenna z silnikiem zaburtowym; Osobnicy: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master i średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN; Trzcinicy: łódź płaskodenna z silnikiem zaburtowym oraz Sądkowej: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Ford Transit.

Akty przekazania pojazdów i sprzętu ratowniczego potwierdzające fakt ciągłego podwyższania poziomu działalności operacyjno-technicznej poszczególnych jednostek ochotniczej straży pożarnej wręczyli ich przedstawicielom: wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janusz Konieczny, prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, byli prezesi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jan Tomaka i Mirosław Pięta, wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik, poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, starosta jasielski Adam Kmiecik, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz i zastępca wójta gminy Tarnowiec Piotr Sikora. Poświęcenia dokonał ks. prałat Bogusław Bogaczewicz.

Podczas ceremonii wręczenia odznaczeń uhonorowani zostali „w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz za wzorową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej” Złotym Znakiem Związku druh Stanisław Hap; Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druhowie Eugeniusz Tomasik, Józef Macek i Wiesław Świątek; medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowie Józef Skop, Zbigniew Kuchta (złotym po raz drugi), ks. Roman Grądalski, Tadeusz Walczyk, Wiesław Hajnosz, Andrzej Kowalczyk, Mirosław Nowiński, Eugeniusz Woźniak, Krzysztof Bożek, Andrzej Świątek, Stanisław Mlicki (złotym), Daniel Socha, starosta jasielski Adam Kmiecik, Ryszard Żychowski, Władysław Setlak (srebrnym), Janusz Stec, Marian Żuczek, Grzegorz Dyl, Damian Woźniak, Rafał Czechowicz (brązowym).

„W uznaniu zasług za wsparcie działań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle w pozyskiwaniu kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku wojska w społeczności lokalnej” Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel nadał odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień dla druha Stanisława Święcha, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle. W jego imieniu wręczył ją zastępca WKU mjr Krzysztof Kowal.

Jak co roku spotykamy się od kilku lat tu w Dębowcu, na powiatowym święcie strażaka. Spotykamy się, żeby podziękować sobie, władzom, władze nam za wysiłek jaki na co dzień wnosicie Wy strażacy z całego powiatu w ratowanie mienia i życia człowieka. Gratuluję Wam odznaczeń, gratuluję Wam tych pięknych samochodów i sprzętu. Gratuluję Wam tego, że jesteście strażakami, że chcecie działać dla drugiego człowieka. To należy głośno mówić, że są jeszcze w Polsce ludzie, którzy za darmo, nie szczędząc sił chcą pracować na rzecz drugiego człowieka. Dzisiaj kiedy pieniądz ogrywa najważniejszą rolę tym bardziej taka służba ochotnicza powinna być brana pod uwagę. W imieniu Zarządu Głównego i prezesa Waldemara Pawlaka składam Wam serdeczne podziękowania za to, co robicie na co dzień. Życzę Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności, pracy społecznej i dużo szczęścia w Waszych rodzinach. – powiedział wiceprezes ZG ZOSP RP w Warszawie Janusz Konieczny.

Do gratulacji dla strażaków dołączyła się poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, która życzyła wszystkim druhom ochotnikom „zdrowia i tego, aby wszystkie tragedie i nieszczęścia omijały ziemię jasielską”.

Święto strażaka jest tym dniem kiedy możemy pogratulować wszystkim za odznaczenia i wyróżnienia tym, którzy je otrzymali, a także podziękować za Waszą ofiarną służbę, która służy ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Ta służba jest najwyżej oceniana przez społeczność. Cieszycie się olbrzymim zaufaniem społecznym i na to całkowicie zasługujecie. Chciałabym pogratulować wszystkim jednostkom, które dzisiaj otrzymały wspaniały sprzęt. Cieszę się bardzo, że my w Europarlamencie zabiegamy o to, aby jak najwięcej środków unijnych trafiało na nasze regiony. Gro z tych środków służy właśnie temu, aby kupić profesjonalny sprzęt, który służy ludziom. – powiedziała.

Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik w swoim wystąpieniu podkreśliła z kolei, że ochotnicze straże pożarne stanowią „jedno z najsolidniejszych ogniw systemu zarządzania kryzysowego, które ma służyć mieszkańcom naszego województwa”.

Z okazji strażackiego święta proszę przyjąć serdeczne podziękowania i najwyższe wyrazy uznania za Waszą gotowość do służby. W imieniu wojewody Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej i swoim własnym składam również serdeczne gratulacje za dzisiejsze odznaczenia. Mieliście okazję udowodnić swoją sprawność między innymi podczas wydarzeń, które nawiedziły Jasielszczyznę, a w sposób szczególny położone u zbiegu trzech rzek Jasło. Mam jednak nadzieję, że nasze rządowe inwestycje w odbudowę i budowę wałów przeciwpowodziowych na terenie Jasła, niedawne otwarcie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanym numerem alarmowym 112 w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego to kolejne elementy, które podniosą bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa. Z tej okazji chciałam też podziękować za tą niemniej ważną część Waszej pracy: część wychowawczą i edukacyjną. Za Wasz udział w świętach narodowych, patriotycznych, ludowych, kościelnych. To szalenie ważna część działalności ochotniczych straży pożarnych, która służy wychowaniu młodego pokolenia. Dziś w sytuacji kiedy nie ma już zasadniczej służby wojskowej służba w mundurze strażaka ochotnika jest często tą jedyną i najważniejszą na całe życie. – skierowała swoje słowa do zebranych gości Alicja Wosik.

Dowódcą niedzielnych uroczystości był druh Piotr Kosiek z OSP Święcany, a uświetniła je orkiestra dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy (gmina Jasło) na czele z kapelmistrzem Janem Zygmuntem.

Nowy samochód OSP Dzielec. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Nowy samochód OSP Dzielec. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dziś na terenie powiatu jasielskiego, czyli w mieście Jaśle i dziewięciu gminach funkcjonuje łącznie 98 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Szesnaście z nich jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Warzyce, Osobnica, Dębowiec, Osiek Jasielski, Załęże, Świerchowa, Brzyska, Kłodawa, Kołaczyce, Sieklówka, Skołyszyn, Święcany, Harklowa, Tarnowiec, Skalnik, Krempna). Należy do nich ponad 4400 druhów. Ochotnicze straże pożarne w naszym regionie dysponują 129 samochodami ratowniczo-gaśniczymi (ciężkimi, średnimi, lekkimi i specjalnymi). Na przestrzeni ostatnich lat udało się zakupić kilkanaście fabrycznie nowych pojazdów, z czego pięć w minionym 2013 roku (średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Kołaczyce oraz lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Nawsie Kołaczyckie, OSP Dzielec, OSP Sądkowa i OSP Kąty).

FOTOGALERIA: XII Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin do Bazyliki Mniejszej w Dębowcu

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE