Informacje

„Apteka Łukasiewicza” pod specjalnymi obradami radnych miejskich?

Rada Miejska zajmie się w przyszłym tygodniu kwestiami związanymi z finansowaniem ze środków publicznych realizacji projektu budowy multimedialnego muzeum „Apteki Łukasiewicza” wraz z centrum informacji turystycznej na sesji „nadzwyczajnej”? Chce tego radny Janusz Przetacznik po wynikach kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną. Jego zdaniem nadal nie wyjaśniono wszystkich wątpliwości pojawiających się wokół tego przedsięwzięcia.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez członków komisji rewizyjnej nie zadowalają radnego Janusza Przetacznika w związku z czym wyszedł z inicjatywą zwołania sesji „nadzwyczajnej”, na którą chce zaprosić burmistrza Andrzeja Czerneckiego, skarbnika miasta Jacka Borkowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego Alfreda Sepioła wraz z głównym księgowym instytucji oraz wszystkie osoby wskazane przez burmistrza, które mogą ewentualnie udzielić stosownych wyjaśnień związanych z realizacją projektu „Apteka Łukasiewicza”.

Nie udało nam się od kwietnia tego tematu wyjaśnić. W związku z tym mam propozycję, aby nie dyskutować w kategoriach kto ma siłę, czyli ma znowu zwyciężyć zwykła większość. Komu leży na sercu wyjaśnienie tej sprawy prosiłbym o podpisanie się pod wnioskiem o zwołanie sesji „nadzwyczajnej” poświęconej tej sprawie. – powiedział.

Dlaczego? Bo jego zdaniem zespół kontrolny nie wyjaśnił wszystkich wątpliwości.

Po lekturze tego dokumentu zachodzi jedno zasadnicze pytanie: czy brak wyjaśnień i wątpliwości związanych z realizacją projektu „Apteka Łukasiewicza” w Rynku wynika tylko z braku kompetencji członków komisji rewizyjnej czy też było to świadome działanie zmierzające do niewykazania istniejących nieprawidłowości. Chciałbym, aby to zdanie zostało kategorycznie rozwiane stąd proponuję, aby nie mówić w tym momencie, że tematu nie ma i zamiatamy coś pod dywan i proponuję abyśmy wymienili argumenty, które wzajemnie posiadamy. Najlepszym momentem będzie w tym wypadku sesja „nadzwyczajna” skoro nie stać nas było na komisję doraźną, która mogłaby popatrzyć na to obiektywnie. Jak zrobił to zespół to możemy się do tego na tej sesji odnieść. – stwierdził.

Przetacznik skrupulatnie podliczył też koszty pracy zespołu. Siedem posiedzeń kosztowało budżet miasta dokładnie 1808,30 złotych. – Jeżeli policzymy, że jest dziewięć stron to jedna strona tego protokołu kosztowała nas dwieście złotych. – podkreślił. – Sesja „nadzwyczajna” może być tańsza dla budżetu, bo nieobecni radni po prostu nie otrzymają diety.

Do programu sesji miałyby wejść: przedstawienie realizacji projektu przez burmistrza lub osoby wskazane przez burmistrza, przedstawienie realizacji projektu przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle, przedstawienie wyników kontroli nr 26/2014 i wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej, dyskusja oraz przedstawienie i przyjęcie ewentualnych wniosków.

Terminem posiedzenia zaproponowanym przez Janusza Przetacznika był najbliższy poniedziałek (30 czerwca).

Burmistrz Andrzej Czernecki poinformował jednak, że koliduje on z dużą konferencją organizowaną przez Urząd Miasta z udziałem wojewody podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej na temat zabezpieczeń powodziowych w dorzeczu górnej Wisły.

Jeżeli mam być na tej sesji „nadzwyczajnej” to trzeba wziąć to pod uwagę. – powiedział.

Zdaniem Krzysztofa Czeluśniaka działania radnego Przetacznika w tej materii prowadzone są w związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu i mają zdyskredytować obecnego gospodarza miasta w oczach opinii publicznej.

Skończcie manipulować, bo wiem kto się z kim i gdzie spotyka, o czym mówicie. Trzeba znaleźć „coś” na Czerneckiego. Szukacie jakiś głupot, może jedna cyferką w tą czy w tamtą. Przestańcie tym manipulować. Panie prezesie, mówię do pana wprost: trzeba mieć odwagę i patrzyć ludziom prosto w oczy, a nie manipulować. Jak pan wie o popełnieniu przestępstwa to jest prokuratura przy parku. Komisja rewizyjna w tym temacie zrobiła protokół zgodnie z literą prawa. Pięć głosów za, dwa przeciw. Komisja rewizyjna spełniła swoje upoważnienie. Jeśli pan coś wie, a nie zgłosi tego to niech pan wie, że ponosi pan pełną odpowiedzialność karną. – mówił.

Niech pan mnie nie straszy, panie Czeluśniak! – ripostował Janusz Przetacznik.

Pan po prostu nie wie o czym mówi. My mówimy o wyjaśnieniu wydawania publicznych pieniędzy w kwocie 105 tysięcy złotych z groszami dotyczącymi realizacji zadania. Wysoka Rada określiła dotacje celowe na prowadzenie obiektu muzealnego pod nazwą „Apteka Łukasiewicza” przeznaczając dla muzeum środki finansowe, w tym również na wydatki majątkowe związane z projektem. To sumarycznie daje nam 105 tysięcy. Zapominamy w tym momencie o działaniach pana burmistrza. To nie muzeum prowadziło działalność w zakresie obiektu muzealnego tylko pan burmistrz i jego służby. Według dokumentacji już w listopadzie zalecił zawarcie umowy. To pan burmistrz prowadził negocjacje z GS „Samopomoc Chłopska” i pan burmistrz negocjował stawkę 30 złotych za metr kwadratowy. Wskazał, że podmiotem zawierającym umowę najmu na czas nieokreślony jest Muzeum Regionalne w Jaśle. Stąd niewyjaśnienie tego tematu czy dyrektor muzeum miał prawo podpisywać umowę zobowiązaniową na czas nieoznaczony przekraczający rok budżetowy to warto przeczytać ustawę o finansach publicznych. Co do prokuratora to czy doszło do przestępstwa. Nie, panie Czeluśniak. Pan burmistrz i jednostki wskazane przez pana burmistrza wydawały pieniądze zgodnie z wolą większości tej rady. Co do sposobu to warto wyjaśnić. – dorzucił.

Burmistrz bronił swojego stanowiska. – Wszystkie dokumenty są do wglądu przez radnych. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś czuje niedosyt może pójść do wydziału, wszystkie dokumenty Państwu przekażemy, można sobie wyrobić pogląd. Można to też zrobić na sesji tylko po co na „nadzwyczajnej”. Ja nie widzę w ogóle sensu w eksponowaniu tego. Jest tyle możliwości, wszystkie do wykorzystania, łącznie z sesją „nadzwyczajną”. Jeśli mówimy o oszczędzaniu to można to zrobić przecież na sesji zwyczajnej.

Były już przewodniczący komisji rewizyjnej Tadeusz Stachaczyński zarzucił swoim kolegom brak „przyłożenia się” do podjętego tematu związanego z wydatkowaniem publicznych środków poniesionych na utworzenie „Apteki Łukasiewicza” w Rynku.

Czytając ten protokół to wyrazy uznania co do historiografii tego zdarzenia. Spodziewałem się, a szczególnie już od radnej Alicji Nowosielskiej, szczególnego przyłożenia się do tego, żeby wyjaśnić wszystkie kwestie, ponieważ ona była wnioskodawcą o wycofaniu zmiany projektu uchwały i weszła w ten zespół. – powiedział.

Chciałem stanowczo powiedzieć, że wszystko co robiliśmy to zgodnie z prawem. Ta kontrola tylko to potwierdziła. – stwierdził burmistrz Czernecki.

Radny Przetacznik potrzebuje sześciu podpisów pod wnioskiem do przewodniczącej Rady Miejskiej o zwołanie sesji „nadzwyczajnej”. Czy dążąc do wyjaśnienia wszelkich kwestii od 7 kwietnia br. uda mu się w końcu doprowadzić swoje działania do oczekiwanych rezultatów?

Jeżeli nie mamy nic do ukrycia to nie wiem dlaczego się tego boimy i obawiamy. W związku z tym czekam na wyjaśnienie problemu, a nie chronologię zdarzeń. Ten protokół tylko i wyłącznie zawiera chronologię zdarzeń aczkolwiek też trzeba podkreślić w sposób nieprawidłowy. – podkreśla.

[AKTUALIZACJA: 26.06, g. 15:40] Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Bernal zwołała „nadzwyczajną” sesję na najbliższy poniedziałek o godzinie 16-stej.

SONDA:

Wyjaśnieniem wszystkich okoliczności związanych z realizacją projektu pn. "Apteka Łukasiewicza" powinna się zająć?

  • Prokuratura Rejonowa w Jaśle (43%, 16 głosów)
  • Wszystkie wydatki na realizację projektu są przejrzyste i nie trzeba wyjaśniać żadnych kwestii w tej sprawie (30%, 11 głosów)
  • Nie mam zdania na ten temat (19%, 7 głosów)
  • Komisja doraźna przy Radzie Miejskiej Jasła (5%, 2 głosów)
  • Komisja rewizyjna Rady Miejskiej Jasła (3%, 1 głosów)

Liczba głosów: 37

Loading ... Loading ...

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Warto przeczytać:
O projekcie „Apteki Łukasiewicza” – Łukasiewicz marką turystyczną Jasła? (POSŁUCHAJ)
O zbadaniu zasadności wydatków na projekt – „Nadzwyczajna” nienadzwyczajna
O nadziejach na dalszą realizację – Burmistrz Jasła z absolutorium. Ostatnim w tej kadencji władz samorządowych

SŁOWA KLUCZOWE