Informacje

Przebudowa drogi powiatowej Harklowa – Osobnica

Jeszcze w czerwcu br. rozpoczną się prace związane z przebudową drogi powiatowej Harklowa – Osobnica. Podpisano już umowę z wykonawcą. Środki na tę inwestycję, tj. blisko 500 tysięcy złotych, Powiat otrzyma w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

28 maja br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa – Osobnica w km 0+660-0+770, 0+880-0+910, 0+960-1+610” zostaną przebudowane trzy odcinki tej drogi, będące w najgorszym stanie technicznym.

Ta inwestycja to też po części kontynuacja i dokończenie wcześniejszych modernizacji tej trasy. Przebudowanie trzech brakujących odcinków spowoduje, że droga Harklowa – Osobnica będzie zmodernizowana w całości.

Zakres robót obejmuje przede wszystkim wykonanie nowej nawierzchni i odmulenie rowów.

Wartość robót według umowy to 430 tys. zł. Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zakończenie prac na drodze przewidziane jest na koniec sierpnia 2014 r.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE