Kultura | rozrywka | edukacja

Artystyczny czwartek w Żółkowie

Lokomotywa, kaczuszki, kółko graniaste oraz wiele innych zbaw prowadzili dla dzieci z Osiedla Żółków aktorzy z Agencji Artystycznej „Bajlandia” podczas kolejnego Wakacyjnego Czwartku Artystycznego, który odbył się 10 lipca br.

Fot. © Jasielski Dom Kultury
Fot. © Jasielski Dom Kultury

Spotkanie z najmłodszymi, którym towarzyszyli rodzice i dziadkowie rozpoczęło się od przedstawienia bajki o Czerwonym Kapturku. Dzieci żywo reagowały na wydarzenia, które rozgrywały się na ich oczach. Umiejętne budowanie napięcia na scenie udzieliło się młodym widzom, którzy z zapartym tchem śledzili losy Czerwonego Kapturka, wilka i babci. Na szczęście, jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się dobrze. Dalszą część programu stanowiły zabawy ruchowe i konkursy z nagrodami, którym towarzyszyło mnóstwo śmiechu i radości. Na zakończenie dzieci malowały swoje ulubione postacie z bajki albo wakacje marzeń. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Było to już drugie spotkanie w ramach Wakacyjnych Czwartków Artystycznych, organizowanych przez Jasielski Dom Kultury. Kolejne odbędzie się 17 lipca br. na Osiedlu Hankówka.

Wakacyjne Czwartki Artystyczne współfinansowane są ze środków Miasta Jasła w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE