Informacje

Nagrobek Andrzeja Karpińskiego odnowiony

Dzisiaj zakończyły się prace renowacyjno-konserwatorskie przy nagrobku Andrzeja Karpińskiego, profesora gimnazjalnego i pierwszego dyrektora Gimnazjum w Jaśle.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Wzniesiony na jasielskiej zabytkowej nekropolii obiekt, jest dla jaślan pod względem kulturowym i historycznym wyjątkowo cenny i ważny. Ufundowany został w hołdzie dla zasłużonego dyrektora, pedagoga i społecznika w roku 1891 przez grono profesorskie, uczniów i licznych absolwentów gimnazjum.

Na renowację tego obiektu prowadzona była 1 i 2 listopada ubiegłego roku na jasielskich cmentarzach kwesta, w której wraz z Członkami Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle uczestniczyła jasielska młodzież. Organizacją i koordynacją prac związanych z przeprowadzeniem renowacji zabytkowego nagrobka, we współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zajmował się Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Koszt renowacji nagrobka wyniósł 20,5 tys. zł. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał na ten cel dotację w wysokości: 5 tys. zł, natomiast przekazana dla Miasta Jasła darowizna od Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle wynosiła10 tys. zł. Pozostałą część kosztów renowacji w wysokości 5,5 tys.- zł wydatkowano z budżetu miasta Jasła.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE