Informacje

Sytuacja powodziowa w regionie (godzina po godzinie)

Sytuacja powodziowa w regionie (aktualizowane na bieżąco)

13 lipca

11:58 – wszystkie wodowskazy na rzekach przepływających przez Jasło wskazują poziom poniżej stanów ostrzegawczych. Rzeka Jasiołka na wysokości mostu wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego o godzinie 10:30:

10:03 – stan ostrzegawczy wciąż w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny na rzece Ropie – 408 cm. Poniżej poziomu ostrzegawczego opadła już rzeka Wisłoka na punkcie pomiarowym Jasło-Mickiewicza i wynosi obecnie 292 cm / system Prospect

8:04 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Skołyszyn – 219 cm; rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny – 441 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Jasło-Mickiewicza – 321 cm, ostrzegawczy; rzeka Jasiołka w punkcie pomiarowym Jasło-Piłsudskiego – 255 cm / system Prospect

12 lipca

23:06 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Skołyszyn – 420 cm, alarmowy; rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny – 684 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Jasło-Mickiewicza – 497 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka w punkcie pomiarowym Jasło-Piłsudskiego – 368 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Majscowa – 215 cm, ostrzegawczy / system Prospect

22:04 – w Czeluśnicy pomiędzy godziną 5:30, a 18:00 w działaniach ratowniczych uczestniczyło czternastu druhów z miejscowej jednostki OSP (jeden samochód ratowniczo-gaśniczy) oraz 12 z OSP KSRG Tarnowiec (dwa samochody ratowniczo-gaśnicze). Strażacy podliczyli, że do zabezpieczenia mienia przed podtopieniami zużyto ponad pięćset worków z piaskiem / facebook OSP Czeluśnica

20:47 – sytuacja na rzekach w Jaśle normuje się, choć stany alarmowe są wciąż przekroczone

Rzeka Ropa na osiedlu Rafineryjnym (między (20:15, a 20:30)

Rafineria20140712-001

Rzeka Wisłoka na osiedlu Gądki (między 19:30, a 20:00)

Gądki20140712-001

Rzeka Wisłoka (między 18:30, a 19:00)

Wisłoka20140712-001

Rzeka Jasiołka (między 17:30, a 18:00):

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

20:03 – od południa jednostka OSP KSRG Kołaczyce interweniowała trzykrotnie w związku z intensywnymi opadami deszczu w regionie. O godzinie 12 dwa zastępy udały się na ulicę Liwoczną w Kołaczycach, gdzie poprzez ułożenie worków z piaskiem zabezpieczono jeden z domów przed podtopieniem. W godzinach od 12:45 do 16:45 strażacy zabezpieczali drogę krajową nr 73 w miejscowości Krajowice poprzez ułożenie specjalnego rękawa ochronnego. Trzeci z wyjazdów, również do tej samej miejscowości, dotyczył obrony budynku mieszkalnego i stodoły przed podtopieniem / OSP KSRG Kołaczyce

18:02 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Skołyszyn – 517 cm, alarmowy; rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny – 691 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Jasło-Mickiewicza – 497 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka w punkcie pomiarowym Jasło-Piłsudskiego – 386 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Majscowa – 254 cm, ostrzegawczy / system Prospect

17:04 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Skołyszyn – 521 cm, alarmowy; rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny – 683 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Jasło-Mickiewicza – 490 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka w punkcie pomiarowym Jasło-Piłsudskiego – 392 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Majscowa – 257 cm, ostrzegawczy / system Prospect

16:13 – Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki na antenie TVP Info: „Sytuacja się stabilizuje. Co prawda woda nie jest w korytach, ale w międzywalu. Najważniejsze jest to, że ona opada w górnych biegach dlatego jesteśmy spokojni o to, co nastąpi. W tej chwili przestało padać w samym Jaśle, bo w ciągu ostatniej doby mieliśmy opad prawie 60 mm, a więc bardzo duży. Można powiedzieć, że w tej chwili rzeki są mniejszym zagrożeniem. Natomiast problem mamy z odprowadzeniem wód powierzchniowych z terenu miasta, czyli rowy odwadniające, studzienki kanalizacyjne, kratki ściekowe. To jest problem licznych podtopień w mieście”. Samorządowiec podkreślił również, że wciąż obowiązuje alarm powodziowy dla Jasła, ale nie ma już realnego zagrożenia powodzią w mieście / TVP Info

16:05 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Skołyszyn – 521 cm, alarmowy; rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny – 674 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Jasło-Mickiewicza – 487 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka w punkcie pomiarowym Jasło-Piłsudskiego – 398 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka w punkcie pomiarowym Majscowa – 255 cm, ostrzegawczy / system Prospect

15:31 – w związku z intensywnymi opadami deszczu doszło do lokalnych podtopień budynków na terenie miasta Jasła – osiedla: Sobniów, Hankówka, Brzyszczki, Mickiewicza, Ulaszowice, Niegłowice, Górka Klasztorna. Ponadto zalaniu uległa droga krajowa nr 28 w rejonie skrzyżowania ulic Kasprowicza z Piłsudskiego (droga była nieprzejezdna do godziny 14:15). W działaniach ratowniczych na terenie miasta biorą udział wszystkie miejscowe jednostki OSP (Hankówka, Niegłowice, Żółków i Brzyszczki), Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska oraz MPGK / Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

15:14 – rzeka Wisłoka na Gądkach (stan na godzinę 12)

15:02 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa (punkt pomiarowy Skołyszyn) – 514 cm, alarmowy; rzeka Ropa (punkt pomiarowy Trzcinica-Topoliny) – 660 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Jasło-Mickiewicza) – 485 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy Jasło-Piłsudskiego) – 408 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Majscowa) – 266 cm, ostrzegawczy / system Prospect

14:27 – w chwili obecnej straż pożarna pompuje wodę z ulicy Ceramicznej w Jaśle / Czytelnik

14:04 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa (punkt pomiarowy Skołyszyn) – 509 cm, alarmowy; rzeka Ropa (punkt pomiarowy Trzcinica-Topoliny) – 642 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Jasło-Mickiewicza) – 481 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy Jasło-Piłsudskiego) – 412 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Majscowa) – 264 cm, ostrzegawczy / system Prospect

13:20 – stan alarmowy na rzece Jasiołce w punkcie pomiarowym Jasło-Piłsudskiego / system Prospect

13:17 – od godziny trzynastej obowiązuje alarm powodziowy dla gminy Brzyska. Sztab kryzysowy przy Urzędzie Gminy w Brzyskach działa pod numerem telefonu (13) 446 01 05 / własne

13:09 – utrudnienia na drodze krajowej nr 28 w Jaśle. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kasprowicza studzienki kanalizacyjne nie wytrzymują napływu wód opadowych, powodując duże rozlewisko. Na miejscu Policja kieruje ruchem, samochody ciężarowe od strony Nowego Sącza przejeżdżają przez centrum miasta / własne

13:02 – Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki na antenie TVN24: „Na szczęście w tych głównych rzekach, poza przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Ropie, mamy w tym momencie sytuację taką, którą można określić jako stabilną. Duży opad w mieście powoduje nam lokalne problemy” / tvn24.pl

12:55 – droga powiatowa relacji Tarnowiec – Umieszcz całkowicie nieprzejezdna z powodu lokalnych podtopień / Czytelnik

12:30 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa (punkt pomiarowy Skołyszyn) – 497 cm, alarmowy; rzeka Ropa (punkt pomiarowy Trzcinica-Topoliny) – 627 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Jasło-Mickiewicza) – 456 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy Jasło-Piłsudskiego) – 403 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Majscowa) – 267 cm, ostrzegawczy / system Prospect

11:00 – aktualny poziom wód: rzeka Ropa (punkt pomiarowy Skołyszyn) – 459 cm, alarmowy; rzeka Ropa (punkt pomiarowy Trzcinica-Topoliny) – 610 cm, alarmowy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Jasło-Mickiewicza) – 436 cm, alarmowy; rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy Jasło-Piłsudskiego) – 386 cm, ostrzegawczy; rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Majscowa) – 263 cm, ostrzegawczy / system Prospect

10:32 – zalana droga na wysokości szkoły i sklepu w Czeluśnicy / Czytelnik

10:27 – stan alarmowy przekroczony na rzece Ropie w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny / system Prospect

10:24 – jednostka OSP KSRG Kołaczyce już dwukrotnie interweniowała w związku z sytuacją powodziową w regionie. O godzinie 6:40 strażacy wyjechali do Bieździadki, gdzie miały miejsce lokalne podtopienia, godzinę później do Nawsia Kołaczyckiego celem monitoringu poziomu rzeki / facebook.com/straz.kolaczyce

10:21 – informacje o sytuacji w Waszych miejscowościach możecie przesyłać za pośrednictwem: komentarza pod artykułem, poczty elektronicznej redakcja@terazjaslo.pl, komentarza lub wiadomości prywatnej na portalowym Facebook-u, sms lub mms pod numer 606 922 512. Nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć w danym momencie.

10:16 – stan alarmowy przekroczony na rzece Wisłoce w punkcie pomiarowym Jasło-Mickiewicza / system Prospect

9:50 – w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na wodowskazie w Klęcznach oraz intensywnymi opadami deszczu, wystąpienia wód z potoków oraz przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece Ropa wprowadza się pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 8.00 dnia 12.07.2014r. na terenie gminy Skołyszyn. W związku z komunikatem wprowadza się całodobowy dyżur Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie – telefon 665 677 112 / Zarządzenie Wójta Gminy Skołyszyn

9:49 – w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na wodowskazie rzeki Wisłoki oraz stanów ostrzegawczych na rzece Ropie i Jasiołce od godz. 9:00 dnia 12 lipca 2014 r. na terenie Miasta Jasła zarządza się stan alarmu powodziowego. W związku z komunikatem wprowadza się całodobowy dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta (pokój nr 8), telefon (13) 448 63 48 / Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła

9:43 – według informacji od naszej Czytelniczki podtopiona i nieprzejezdna została ulica Sobniowska na wysokości skrzyżowania z ulicą Graniczną. Na miejscu działa straż pożarna. Zdjęcie przesłane poprzez nasz profil na Facebook-u:

9:43 – rzeka Ropa w punkcie pomiarowym Skołyszyn przekroczyła stan alarmowy i wynosi 426 centymetrów. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w pozostałych punktach: rzeka Ropa (Topoliny), rzeka Wisłoka (Jasło-Mickiewicza) i rzeka Jasiołka (Jasło-Piłsudskiego)

SŁOWA KLUCZOWE