Kultura | rozrywka | edukacja

XIII Krempniańska Parada Historyczna (zapowiedź)

Jak roku każdego, tak i ninie czas Krempniańskiej Parady Historycznej ogromnymi krokami nadchodzi. Latoś tydzień wcześniej – lipca 13-ego o godzinie 13-tej minut 13-ście, XIII Parada początek mieć będzie.

Krempniańska Parada Historyczna

Ku oka uciesze harców rycerskich i popisów wszelakich nie zabraknie, a od muzyki nogi same w tany poniosą. Pieśniarka przesławna Julia Doszna z cudnie na lutni grającym Antonim Pilchem ucztę dla ucha i duszy zgotują.

Autor Andrzej Karczmarzewski, co starodawny „Świat Łemków” i „Świat Bojków” opisał, historyje te opowie, a księgi swe podpisem własnoręcznie opatrzy.

Kramy rozliczne, igraszki plebejskie, rumaki, bestyje zamorskie, łuki, szable oraz insze dla dziatwy i rodzicieli atrakcyje obfitować będą.

A każdy grosz z dobroci serca tu zostawiony do naprawy sędziwej, a wielce zniszczonej, cerkwi w Świątkowej Wielkiej spożytkowany zostanie.

(Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy)

SŁOWA KLUCZOWE