Informacje

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego

Powiat Jasielski ogłosił przetarg na przebudowę odcinków ośmiu dróg powiatowych. W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane drogi w Czeluśnicy, Pustej Woli, Skalniku, Bierówce, Zimnej Wodzie, Jaśle (ul. Na Kotlinę), Woli Cieklińskiej, Starym Żmigrodzie i w Siedliskach Żmigrodzkich.

Ulica Na Kotlinę w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ulica Na Kotlinę w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pierwsza inwestycja obejmuje wykonanie 578 mb drogi w miejscowości Czeluśnica, w ciągu drogi powiatowej nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica.

Kolejny odcinek przebudowany zostanie w Pustej Woli w ciągu drogi nr 1864R Grudna – Kunowa – Pusta Wola, na długości 540 mb.

Na terenie gminy Nowy Żmigród zostanie w Skalniku przebudowany odcinek o długości 530 mb w ciągu drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik – Desznica.

Zostanie przebudowana także droga powiatowa Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa na długości 1 365 mb. W miejscowościach Stary Żmigród i Siedliska Żmigrodzkie.

W gminie Jasło będą przebudowane dwa odcinki dróg – 365-metrowy odcinek w Bierówce w ciągu drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda – Bierówka – Szebnie oraz 978-metrowy odcinek w Zimnej Wodzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1848R.

W Jaśle zostanie przebudowany 536-metrowy odcinek ulicy Na Kotlinę w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło.

W Woli Cieklińskiej (gmina Dębowiec) zostanie przebudowane 462 mb drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska.

W ramach powyższych ośmiu zadań zostanie przede wszystkim wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, odmulone rowy i przepusty, a pobocza zostaną uzupełnione kruszywem.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego”