Informacje

Ćwiczenia „Bieszczady 2014” w powiecie jasielskim

W powiecie jasielskim rozpoczęły się ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Bieszczady 2014”.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

23 września w Trzcinicy koło Jasła, w ramach kompleksowego ćwiczenia, przeprowadzone zostało IV Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, któremu przewodniczyła wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Ćwiczenia wojewódzkie organizowane są każdego roku. Celem ćwiczenia pk. „Bieszczady 2014″ jest integracja istniejących systemów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji działań służb, inspekcji i straży, pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz operatorów obiektów infrastruktury krytycznej.

Równolegle odbywa się narada dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wszystkich urzędów wojewódzkich organizowana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia pk. „Bieszczady 2014” zakończą się 26 września.

(PUW w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE