Informacje

Ponad 175 milionów złotych na projekty

W 24 projektach o łącznej wartości 175,5 mln zł uczestniczyło Miasto Jasło w latach 2011-2014. Każdy z projektów uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Unii Europejskiej, budżet państwa, inne). Łącznie wynosi ono 115,7 mln zł.

Wyremontowany dzięki funduszom unijnym budynek Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Wyremontowany dzięki funduszom unijnym budynek Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Skuteczne zarządzanie miastem wymaga pozyskiwania środków zewnętrznych. By jednak zapewnić dynamiczny rozwój miasta pozyskiwane środki muszą iść w parze z realizacją zaplanowanych działań. Priorytetem dla Jasła jest budowanie potencjału dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, wzmacnianie kapitału intelektualnego, wprowadzanie nowoczesnego podejścia do gospodarowania energią, a także ochrona środowiska naturalnego – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

W myśl tego miasto przygotowało szereg projektów na lata 2014-2020, które wpłyną na rozwój Jasła. – Jesteśmy przygotowani do nowych możliwości finansowania projektów – co więcej, już dzisiaj nasze działania zostały uznane za modelowe w skali kraju, a projekt Jasielska Strefa Usług Publicznych został przedstawiony do Komisji Europejskiej jako przykład dobrych praktyk w zakresie zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym – podkreśla A. Czernecki.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisane w latach 2011-2014

Lp.

nazwa projektu

wartość projektu

kwota dofinansowania

Rozwój gospodarczy
1. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego
(m.in. budowa drogi KDL1, infrastruktura, zakup terenu)

5 907 426,90 zł

840 432,00 zł

2. Przebudowa placu targowego – Zielonego Rynku w Jaśle

1 439 840,03 zł

879 993,99 zł

3. Jasielska Strefa Usług Publicznych

1 174 100,00 zł

1 056 690,00 zł

4. Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego (lider Powiat Jasielski)

996 800,00 zł

897 120,00 zł

5. Promocja lokalnych produktów Miasta Jasła

14 119,71 zł

11 765,95 zł

Rozwój kapitału ludzkiego
6. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w mieście Jaśle

534 243,67 zł

534 243,67 zł

7. Profesjonalna kadra – sprawny urząd

261 869,87 zł

211 869,87 zł

8. Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna
i poprawa wizerunku jasielskich Romów

453 302,56 zł

453 302,56 zł

Turystyka i rekreacja
9. Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle

4 813 855,42 zł

3 860 061,77 zł

10. Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle

(otwarty basen)

4 129 153,47 zł

3 271 006,50 zł

11. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.

1 405 607,00 zł

666 000,00 zł

Rewitalizacja
12. Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi (przedszkola miejskie nr 9 oraz 11)

634 664,80 zł

583 156,55 zł

13. Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła (Ogródek Jordanowski, tor BMX, park linowy, cztery place zabaw, Zespół Pałacowo-Parkowy Sroczyńskich)

7 841 083,84 zł

6 458 191,65 zł

Środowisko
14. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

82 814 248,00 zł

11 611 656,00 zł *

*wartość projektu dla miasta

62 021 014,64 zł

8 233 630,47 zł *

*wartość projektu dla miasta

15. Termomodernizacja obiektów publicznych w Jaśle (Gimnazjum nr 1, hala sportowa)

1 991 343,78 zł

1 621 669,98 zł

16. Termomodernizacja budynku technicznego przy stadionie na osiedlu Rafineria w Jaśle

93 439,34 zł

49 742,00 zł

17. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu Hankówka

100 533,85 zł

50 000 zł

18. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne

2 876 982,00 zł

1 294 641,00 zł

19. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” (w tym: * modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła: sieć kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków)

54 755 263,97 zł

9 395 600,00 zł *

*wartość projektu dla miasta

27 907 034,13 zł

6 982 214,57 zł*

*wartość projektu dla miasta

Kultura
20. Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza

142 214,89 zł

135 104,14 zł

21. Dni Kultury Wyszehradzkiej

87 189,80 zł

41 218,00 zł

Komunikacja
22. Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi (B.Prusa, Kolejowa, Sportowa, Łukasiewicza, trzy ulice boczne od ul. 17-go Stycznia

445 516,79 zł

423 240,95 zł

23. Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi – ul. Żeromskiego

350 749,08 zł

335 246,24 zł

24. Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi.

2 302 438,69 zł

2 167 676,92 zł

Opracowanie na podstawie danych z podpisanych umów o dofinansowanie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE