Informacje

Skrzyżowanie 3-go Maja z Baczyńskiego za drogie na przebudowę

Kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy 3-go Maja z ulicą Baczyńskiego w Jaśle nie został rozstrzygnięty. I tym razem cena za wykonanie robót budowlanych okazała się o wiele wyższa, niż zaplanował na zrealizowanie tej inwestycji miejscowy samorząd. To oznacza, że zaplanowana na rok bieżący próba rozwiązania problemu wzmożonego ruchu w tej części miasta nie dojdzie jednak do skutku przed upływem obecnej kadencji władz miejskich.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na zlecenie miasta została opracowana koncepcja poprawy płynności ruchu w centrum miasta poprzez przebudowę trzech najbardziej newralgicznych skrzyżowań, tj. ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Szajnochy, ulicy Tadeusza Kościuszki z ulicą Stanisława Kadyiego oraz ulicy 3-go Maja z ulicą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W przypadku tego ostatniego została zaplanowana budowa dwóch dodatkowych prawoskrętów dla pojazdów jadących: od centrum miasta i od strony stacji paliw Bliska.

Burmistrz zaproponował jednak, aby w miejscu dotychczasowej sygnalizacji świetlnej wprowadzić ruch okrężny poprzez wybudowanie ronda.

W opracowaniu koncepcyjnym, które obejmowało trzy skrzyżowania w Jaśle, m.in. Baczyńskiego z 3-go Maja, było zaproponowane rozwiązanie na zasadzie prawoskrętu i pozostawienie regulacji świetlnej. Analizując to opracowanie koncepcyjne stwierdziliśmy jednak, że warto byłoby zaproponować rozwiązanie polegające na budowie ronda w tym miejscu, co mogłoby upłynnić ruch w stosunku do tego, który mamy w tej chwili. Został opracowany projekt wykonawczy. Ale przetarg, który ogłosiliśmy dał taką cenę, że zupełnie nie byliśmy do tego przygotowani. Cena była o wiele wyższa niż kosztorysowa, wynikająca z opracowanej dokumentacji kosztorysowej. Stąd burmistrz podjął decyzję o odstąpieniu od tej formy przebudowy skrzyżowania i wrócić do tej formy, która była zaproponowana wcześniej w koncepcji, czyli do tzw. prawoskrętów, co miało obniżyć koszty. – wyjaśnia Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Dwa postępowania przetargowe nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu, jakiego spodziewali się urzędnicy.

W każdym z przetargów startowała tylko jedna firma – jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych i oferowała ona potężną kwotę związaną z wykonaniem przebudowy tych skrzyżowań. Kwotę – rzecz jasna – której my nie posiadamy w budżecie. My szacowaliśmy koszty tego zadania w oparciu o dokumentację, którą mieliśmy wcześniej przygotowaną. To była dokumentacja o charakterze pogłębionej koncepcji wraz z częścią kosztową. Nie bardzo rozumiemy dlaczego proponowana suma za wykonanie tych remontów dwóch skrzyżowań jest większa o 300 procent niż ta zakładana wcześniej w koncepcji. – mówi Pikul.

Wiceburmistrz Antoni Pikul w rozmowie z portalem regionalnym terazJaslo.pl wyjaśnia, że miasto planuje w tym roku kolejnego przetargu na modernizację skrzyżowania „3-go Maja-Baczyńskiego”, niemniej jednak chce zlecić wykonanie przebudowy skrzyżowania „Kościuszki-Kadyiego” w drodze zapytania ofertowego.

Spróbujemy jeszcze znaleźć oferenta, który by nam to skrzyżowanie zrobił jeszcze przed zimą. – podkreśla.

POSŁUCHAJ:

Koniec roku oraz zbliżające się wybory samorządowe powodują, że na miejskich ulicach praca związana z ich modernizacją wre.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie ułożona na blisko pięciu tysiącach metrów kwadratowych ulicy Wincentego Pola. Przy okazji remontu uregulowane zostaną studzienki kanalizacyjne wraz z kratkami ściekowymi. Obecnie przystąpiono do wymiany krawężników oraz nawierzchni chodników. Tam, gdzie jeszcze istnieją stare płyty betonowe zostanie wyłożona estetyczna kostka brukowa. Prace trwają obecnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szopena do skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego, z zachowaniem przejezdności ulicy. Wykonuje je firma Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 325 113,76 złotych. Roboty budowlane mają zakończyć się o 15 września. Ta sama firma wykonuje na zlecenie miasta remont nawierzchni asfaltowej ulicy Ignacego Jana Paderewskiego, sąsiadującej z ulicą Wincentego Pola.

Do końca października na osiedlach: Górka Klasztorna, Sobniów, Brzyszczki, Ulaszowice, Hankówka i Żółków zostaną ułożone nowe nakładki asfaltowe. Dotyczy to ulic: Wiśniowej (1025 m2), Weigla (800 m2), Rolniczej (875 m2), Konopnickiej (950 m2), Jagodowej (370 m2), Rzecznej (410 m2) i Robotniczej (320 m2). Zadanie będzie realizowało jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. za kwotę 285 722,85 złotych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE