Informacje

Aby profesjonalnie nieść pomoc

Dziś odbyło się kolejne z serii szkoleń policjantów jasielskiej komendy. W ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Każdy z uczestników szkolenia mógł między innymi przećwiczyć zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

Doświadczenie pokazuje, że wielu policjantów niejednokrotnie znalazło się w sytuacji, kiedy od ich umiejętności zależało życie i zdrowie innej osoby. Aby wówczas profesjonalnie pomóc, Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki szkolił funkcjonariuszy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i utrwalania właściwych zachowań, jakie temu powinny towarzyszyć. W szkoleniu uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Podczas szkolenia uczestnicy podnosili swoje umiejętności ćwicząc m.in. przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na modelu anatomicznym sylwetki człowieka, tzw. fantomie. Pogłębiali również swoją wiedzę m.in. z zakresu prawidłowego zabezpieczenia miejsca wypadku, wykorzystania apteczki, rozpoznawania obrażeń powypadkowych, zakładania opatrunków, postępowania przy złamaniach, omdleniach, krwotokach, oparzeniach.

Zdobyta przez funkcjonariuszy wiedza na pewno przyczyni się do jeszcze lepszego i skuteczniejszego niesienia pomocy poszkodowanym.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Aby profesjonalnie nieść pomoc”