Informacje

Jaśniej i taniej w Jaśle

Od 9 października do 30 listopada w 112 obwodach oświetleniowych jasielskich ulic zostanie wymienionych 1495 zużytych opraw lamp ulicznych. Pozwoli to na efektywniejsze oświetlenie ulic przy mniejszym zużyciu prądu. Dzięki modernizacji oświetlenia Miasto Jasło oszczędzi rocznie ok. 800 tys. zł.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jasło przystąpiło do realizacji projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Jasła” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Wartość projektu wynosi 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie to 1,2 mln zł.

W ramach programu stare, zużyte oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na nowe, energooszczędne. Energooszczędne lampy będą potrzebować o 350 kW mniej mocy. Z kolei redukcja zużywanej mocy wpłynie na czystość powietrza, bo spadnie emisja dwutlenku węgla o około 1116 Mg/rok.

Realizacja tego programu to jeden z elementów kompleksu działań, jakie podjęliśmy w trosce o nasze środowisko, a także w ramach gospodarnego zarządzania energią. Wystarczy wspomnieć tu jeszcze o wymianie starego oświetlenia w szkołach i przedszkolach, termomodernizacji obiektów czy o odnawialnych źródłach energii – solarach, które obecnie są montowane na terenie Jasła. Miasto prowadzi również zadania obejmujące zmianę taryf, dostosowanie ich do realnych potrzeb i ograniczenie zamówionej mocy w obiektach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu – wylicza Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Przeprowadzenie audytów i analiz faktur na dostawę tzw. czynników energetycznych (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) a następnie wynegocjowanie obniżenia cen za energię elektryczną już przyniosły oszczędności. Wynoszą one około 25 tys. zł miesięcznie. Poniesiony przez Miasto Jasło koszt czynników energetycznych za 8 miesięcy bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 jest znacznie niższy. Od stycznia do sierpnia br. Miasto Jasło zaoszczędziło na wydatkach energetycznych ponad 900 tys. zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE