Kultura | rozrywka | edukacja

XX KLTDiM: Pisz! Twórz! Działaj!

Piszesz opowiadania? Tworzysz wiersze? Zacznij działać i weź udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. To może być twój pierwszy krok do sukcesu.

XX KLTDiM

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle organizują dwudziestą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Jest to specjalna edycja poszerzona o dodatkową kategorię Liryczne Jasło – moje miasto, obejmującą utwory poetyckie dotyczące obrazu Jasła – małej ojczyzny. Kategoria związana jest z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Jasłu. Uczestnikami tej kategorii mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nadeślą maksymalnie 3 wiersze związane z Jasłem.

Kategorie wiersze i opowiadania pozostają bez zmian i mogą w nich brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nadeślą maksymalnie 5 wierszy i/lub 2 opowiadania.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu, który wraz z kartą uczestnika i oświadczeniem można pobrać ze strony biblioteki: www.mbp.jaslo.pl. Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w regulaminie będą rozpatrywane przez jury konkursu. Prace laureatów zostaną nagrodzone i opublikowane w tomiku wydawanym przez bibliotekę. Dodatkowo z utworami laureatów konkursu będzie można zapoznać się oglądając wystawę nagrodzonych utworów w holu biblioteki, udostępnioną po uroczystym finale konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 30 stycznia 2015 r. Nie wahaj się! Pisz! Twórz! Działaj!

Szczegółowe informacje:
Oddział dla Dzieci MBP w Jaśle
Magdalena Chart
Tel. 13 446 26 02 wewn. 35
dzieci@mbp.jaslo.pl

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE