Informacje

Optymalizacja wydatków na oświatę

Jednym z najważniejszych problemów, z którymi – w obliczu złej sytuacji demograficznej i wciąż zmniejszającej się liczby uczniów – musiały zmierzyć się polskie samorządy w ostatnich czterech latach, była oświata. Podobnie było w Jaśle, ale dzięki rozwiązaniom przyjętym przez samorząd nie zlikwidowano żadnej podlegającej Miastu Jasłu szkoły.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Były różnego rodzaju pomysły dotyczące likwidacji szkół, ale postanowiliśmy zacząć od tego, co najważniejsze, czyli od optymalizacji zatrudnienia i zmian w samym prowadzeniu placówek oświatowych. Przyniosło to efekty w postaci zmniejszenia wydatków z budżetu miasta na utrzymanie szkół, a dzięki prawidłowemu prowadzeniu oświaty pod względem organizacyjnym otrzymaliśmy wyższe subwencje oświatowe – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Przez cztery lata nakłady Miasta Jasła na oświatę spadły o około 4 miliony zł, z blisko 22,25 milionów zł w roku 2010 do niespełna 18,21 mln zł w roku 2013. Subwencja oświatowa natomiast wzrosła w tym czasie z 21,67 mln zł w 2010 roku do 23,81 mln zł w 2013 roku. – Utrzymaliśmy finansowanie na dobrym poziomie, optymalizując je podobnie jak zatrudnienie. Dziś możemy się poszczycić tym, że w skali województwa podkarpackiego mamy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na bardzo dobrym poziomie – podkreśla burmistrz.

Jasielskiemu samorządowi udało się utrzymać wszystkie funkcjonujące pod koniec kadencji 2006 – 2010 szkoły pomimo spadku liczby uczniów o blisko 300 osób. Ogólna liczba etatów nauczycielskich od roku 2010 do 2013 spadła z ponad 515 do niespełna 417. Nie stało się to kosztem poziomu nauczania, o czym najlepiej świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych za 2013 rok. Utrzymują się one w większości szkół na poziomie wysokim (tj. 7-9 stanin w skali dziewięciostaninowej), w pojedynczych przypadkach odnotowano wyniki średnie (czyli 4 – 6 stanin), a żadna ze szkół podległych samorządowi Miasta Jasła nie znalazła się wśród tych, które miały wyniki słabe (1 – stanin).

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 w 10 szkołach podstawowych (w tym jednej społecznej) i 5 gimnazjach (w tym jednym społecznym) naukę rozpoczęło 3725 uczniów. Do jednego żłobka i 9 przedszkoli miejskich oraz 5 niepublicznych uczęszcza łącznie ponad 1200 dzieci.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE