Informacje

Konwencja wyborcza „Jaślan”: „łączy nas Jasło!”

Za nami konwencja wyborcza komitetu „Jaślan”, którzy w nadchodzących wyborach samorządowych wystawili komplet kandydatów do Rady Miejskiej Jasła oraz rekomendowali Andrzeja Czerneckiego na fotel burmistrza naszego miasta. Podczas wieczornego spotkania zorganizowanego w Jasielskim Domu Kultury przedstawili ambitny plan rozwoju Jasła w najbliższych latach i co najważniejsze – w wielu przypadkach wskazali źródło sfinansowania poszczególnych inwestycji ze środków pozabudżetowych. „Jaślanie” chcą też, by nowa kadencja otworzyła się na współpracę pomiędzy dwoma samorządami: miejskim i powiatowym, dlatego do tego drugiego rekomendowali swoich sympatyków, którzy wystartują z listy PSL-u.

W trakcie konwencji wyborczej za plecami Andrzeja Czerneckiego stała młodzież - którą uznaje za przyszłość naszego miasta. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
W trakcie konwencji wyborczej za plecami Andrzeja Czerneckiego stała młodzież – którą uznaje za przyszłość naszego miasta.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Konwencja wyborcza, która odbywała się w czwartkowy wieczór w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, rozpoczęła się od prezentacji kandydatów ugrupowania do samorządu miejskiego. „Jaślanie” są jedynym komitetem, któremu udało się zarejestrować komplet kandydatów we wszystkich dwudziestu jeden okręgach wyborczych na terenie miasta, co dumnie podkreślają.

Najmłodszym kandydatem ugrupowania jest 27-letnia Aleksandra Marszałek – prawniczka (okręg nr 4), zaś najstarszym 78-letni Zdzisław Dziedzic – żonaty, ojciec czwórki dzieci, emerytowany pracownik jasielskiej Rafinerii, wieloletni radny miejski i przewodniczący Zarządu Osiedla Jasło-Gądki (okręg nr 20). Z rekomendacji „Jaślan” o kolejną kadencję ubiegać się będzie czterech dotychczasowych radnych: 42-letni Krzysztof Czeluśniak – żonaty, ojciec jednego dziecka, radny trzech ostatnich kadencji, jak wynika z oświadczenia majątkowego ostatnio zatrudniony jako przedstawiciel handlowy w Spółdzielni Socjalnej „Górskie Media” (okręg nr 6), 66-letni Józef Kędrek – żonaty, ojciec dwójki dzieci, emeryt (okręg nr 13), 61-letnia Elżbieta Bernal – mężatka, matka czwórki dzieci, emerytka, w obecnej kadencji przewodnicząca Rady Miejskie, przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Sobniów (okręg nr 15) oraz 66-letnia Alicja Nowosielska – emeryt (okręg nr 21).

W pozostałych okręgach o mandat radnego będą się ubiegać: 52-letni Andrzej Czernecki – burmistrz miasta (okręg nr 1), 45-letni Michał Burbelka – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (okręg nr 2), 50-letnia Renata Tabor – przedsiębiorca (okręg nr 3), 41-letni Robert Hap – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Miejskich nr 3 (okręg nr 5), 59-letni Andrzej Bialik – pracownik administracyjny w Argusie (okręg nr 7), 56-letni Wacław Dybowski – przedstawiciel Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego (okręg nr 8), 66-letni Aleksander Sendra – emeryt (okręg nr 9), 52-letni Tomasz Urbański – wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle (okręg nr 10), 58-letni Zbigniew Waszkiel – wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle (okręg nr 11), 55-letni Witold Kalita – wieloletni przewodniczący Zarządu Osiedla Jasło-Brzyszczki (okręg nr 12), 38-letni Wojciech Zbiegień – pracownik jednego z banków w Jaśle (okręg nr 14), 34-letnia Agnieszka Giebułtowska – kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach (okręg nr 16), 36-letni Grzegorz Janusz – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle (okręg nr 17), 55-letni Tadeusz Krygowski – prezes Jasielskiego Klubu Karate Kyokushin (okręg nr 18), 31-letnia Marta Musiał – zatrudniona w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle (okręg nr 19).

Komplet kandydatów "Jaślan" do Rady Miejskiej VII kadencji. Fot. © facebook.com (KWW Jaślanie)
Komplet kandydatów „Jaślan” do Rady Miejskiej VII kadencji.
Fot. © facebook.com (KWW Jaślanie)

Do Rady Powiatu komitet poparł kandydatów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego: 41-letnią Annę Bialik – przedsiębiorcę, wiceprezes firmy Argus Energy; 72-letniego Adama Owińskiego – wykładowcę w PSW Jasło; 62-letniego Tadeusza Baniaka – dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle; 67-letniego Tadeusza Rojkowskiego – emeryta, wieloletniego radnego miejskiego; 47-letniego Artura Tomaszewskiego – nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, prezesa i trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” w Jaśle; 56-letniego Józefa Dudę – dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle oraz 55-letniego Bogdana Samborskiego z nieformalnej grupy jasielskich artystów plastyków „PlaJa”.

16 listopada o fotel burmistrza Jasła z ugrupowania „Jaślan” ubiegać się będzie obecny gospodarz naszego miasta Andrzej Czernecki.

20141030-007

Jesteśmy stowarzyszeniem ludzi, którzy wybrali sobie za cel służenie miastu. Chcemy to robić z wielką determinacją. Mamy wspaniałych kandydatów. Ich profesjonalizm, doświadczenie życiowe i uczciwość w działaniu to jest to, co mam nadzieję pozwoli zwyciężyć nam w tych wyborach. Połączyło nas Jasło. – powiedział podczas otwarcia czwartkowej konwencji wyborczej samorządowiec.

„Jaślanie” przygotowali program wyborczy do realizacji na najbliższe lata opierając się o pięć podstawowych gałęzi życia lokalnej społeczności: gospodarki; infrastruktury; kultury, edukacji i sportu; ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska.

W nowej perspektywie priorytetem samorządu ma być walka z bezrobociem. Andrzej Czernecki ma w planach na najbliższe lata m.in. utworzenie Agencji Rozwoju Miasta Jasła S.A., która „będzie animowała wszystkie ważne dla życia gospodarczego miasta”. Wśród śmiałych koncepcji wylicza m.in. utworzenie centrum coworkingowego, ośrodka wsparcia przedsiębiorczości, parku naukowo-technologicznego czy Centrum im. Ignacego Łukasiewicza (jedna z niespełnionych obietnic sprzed czterech lat), które to projekty miałyby w nowoczesny sposób wpływać na rozwój lokalnej gospodarki.

Lokalny fundusz pożyczkowy – to jedno z kolejnych przedsięwzięć stymulujących poprawę jakości rynku pracy w naszym mieście.

Podpisaliśmy już porozumienie z „Samorządową Polską”. To jest organizacja, która daje szanse samorządom na stworzenie takiego funduszu. Ponad sześć milionów złotych będzie do dyspozycji naszego miasta w postaci kredytów i pożyczek. Zadbamy także o fundusz stypendialny dla młodych przedsiębiorców. – wyjaśnia burmistrz.

Miasto pod rządami Andrzeja Czerneckiego chciałoby też kontynuować program rozwoju stref aktywności gospodarczej.

Jak już mamy świetnie przygotowanych młodych ludzi i mamy szanse inwestowania to trzeba mieć gdzie inwestować stąd tereny inwestycyjne. Tereny inwestycyjne w Jaśle są dwa: strefa warzycka i strefa gamracka. W strefie warzyckiej powstało już wiele, m.in. wspaniała fabryka mebli. Są tam nowi inwestorzy, którzy chcą w tej strefie inwestować. Dlaczego? Właśnie dlatego, że samorząd jest otwarty na współpracę z nimi. Mamy kolejne tereny: przy naszej oczyszczalni ścieków i przy ciepłowni miejskiej. Są to dobrze położone tereny, dobrze uzbrojone, atrakcyjne dla inwestorów.

Infrastruktura drogowa

Jednak żeby miasto było atrakcyjne zarówno dla inwestorów, jak i dla samych mieszkańców, istnieje potrzeba pilnych rozwiązań infrastrukturalnych. Nowa kadencja będzie ukierunkowana na rozwój połączeń drogowych wyprowadzających ruch z centrum miasta, jak i poprawę komunikacji wewnętrznej. Elementem kluczowym będzie tutaj budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 od ronda imienia ks. Kazimierza Wojciechowskiego na osiedlu Żółków do ronda przy ulicy Floriańskiej i dalej w kierunku drogi krajowej nr 28.

Chciałem w tej kadencji to zorganizować. Niestety nie było na to środków, ale dzięki współpracy z Zarządem Województwa udało się wprowadzić jako jedną z inwestycji drogę, która będzie łączyć rondo przy kościele w Żółkowie z rondem Solidarności. Cały przebieg takiej drogi średnicowej omijającej centrum miasta Jasła to szansa dla nas na zmniejszenie uciążliwości ruchu w środku miasta, zmniejszenie ilości pyłów, którymi oddychamy, ale przede wszystkim usprawnienie komunikacyjne i zmniejszenie obciążenia takich ulic jak Lwowska. Tam mieszkańcy w tej chwili bardzo z tego powodu cierpią, że mają duży ruch. Ale też myślimy o rozwiązaniach wewnętrznych. Już na najbliższej sesji będzie zaprezentowana po raz drugi uchwała odnośnie budowy ronda przy ulicy Baczyńskiego. To rozwiązanie komunikacyjne jest niezwykle potrzebne miastu w tej chwili. Są też inne newralgiczne miejsca. – wyjaśnia burmistrz.

We współpracy z samorządem powiatowym miasto zaplanowało na kolejną kadencję m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Jagiełły – Bednarskiej – Bohaterów Monte Cassino – Polskiego Czerwonego Krzyża oraz budowę drogi powiatowej łączącej Karpacką Troję z osiedlem Gądki, co wymagałoby budowy dwóch nowych mostów.

W planach do realizacji ujęto również przebudowę kładki na rzece Wisłoce łączącej ulicę Szopena z osiedlem Gądki oraz kompleksową przebudowę ulicy Kolejowej.

W dziedzinie rozwoju infrastruktury burmistrz przedstawił również koncepcję budowy dworca multimodalnego na bazie obecnego dworca PKS przy ulicy Dworcowej, który według założeń projektowych miałby być centralnym punktem komunikacyjnym miasta. Inwestycja obejmowałaby przebudowę całego kompleksu i dostosowanie go do potrzeb komunikacji zbiorowej, budowę parkingu wielopoziomowego oraz zaplecza handlowego (w formie partnerstwa publiczno-prywatnego).

Andrzej Czernecki chciałby także, aby w kolejnych latach kompleksowo zmodernizować otoczenie Placu Żwirki i Wigury wraz z adaptacją budynku po dawnym kinie Syrena na potrzeby przyszłego Centrum Integracji Młodzieży.

Kultura, edukacja i sport

W zakresie edukacji przyszły samorząd, pod wodzą Andrzeja Czerneckiego, chciałby kontynuować rozpoczęty już program pod nazwą „Jasło miasto wiedzy”, a w nim takie projekty edukacyjne jak Jasielski Uniwersytet Dziecięcy czy Jasielska Liga Naukowa z Lotosem. Przygotowane są już jednak kolejne elementy, w tym: „Każde dziecko jest zdolne” (wsparcie uzdolnionej młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych), dydaktyka cyfrowa w jasielskich szkołach oraz Jasielskie Liceum Akademickie (przy współpracy z krakowskimi i rzeszowskimi szkołami wyższymi).

Chodzi o to, żeby poziom edukacji w Jaśle był jak najwyższy. Ale Jasło to nie tylko młodzież, dla której robimy wszystko, żeby chciała tutaj mieszkać, jak najlepiej się rozwijać i wiązać swoje życie z tym miastem, ale też seniorzy. Seniorów jest coraz więcej, są bardzo aktywni, ale tutaj rola samorządu, żeby jeszcze lepiej wykorzystać ten ogromny potencjał. Stąd wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chcemy jeszcze zaproponować utworzenie Rady Seniora i wprowadzić Kartę Seniora. To działania, które na pewno pomogą w aktywizacji tego środowiska. – powiedział Czernecki.

Burmistrz chce powrotu do stworzenia Regionalnego Centrum Kultury i Sztuki, które powstałoby na bazie zmodernizowanego budynku Jasielskiego Domu Kultury. To wielomilionowa inwestycja , której plany były już w tej kadencji, jednak nie uzyskały one zewnętrznego dofinansowania i zostały odsunięte w czasie.

Miasto planuje także – zgodnie z przyjętą strategią wizerunkową – rozwój enoturystyki oraz promocji lokalnych produktów.

Miasto Jasło w tej kadencji stworzyło logotyp „Jasło winne klimaty”. To nie chodzi o to, że wino będzie naszą siłą rozwojową, ale na pewno podnosi naszą atrakcyjność, powoduje zainteresowanie naszym miastem ze strony turystów. Mamy wspaniałe winnice, mamy też miejsce, gdzie możemy promować nasze lokalne produkty (drewniane domki na rynku – przyp. red.). Chcemy to jeszcze lepiej wykorzystać. – mówi burmistrz.

Sport i rekreacja to kolejne dziedziny, których rozwój na najbliższe cztery lata zaplanowano z drobnymi szczegółami. Oczkiem w głowie samorządu ma być utworzenie Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki, w ramach którego powstaną m.in. Podkarpackie Centrum Sportów Walki (na działce w pobliżu hali sportowej MOSiR), bieżnia lekkoatletyczna i pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią (stadion przy ulicy Sportowej), czy kryte lodowisko z halą widowiskową.

Andrzej Czernecki podkreśla, że należy także zaktywizować tereny nadbrzeżne wzdłuż rzeki Wisłoki poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnych plaż wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz budowę ścieżek rowerowych.

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

W partnerstwie z powiatem jasielskim samorząd miejski chciałby dążyć do rozwoju dostępności opieki zdrowotnej w miejscowym szpitalu. „Jaślanie” według swoich kompetencji wesprą m.in. utworzenie Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Urologii, budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, kompleksowy system informatyzacji medycznej, wprowadzenie programów profilaktycznych w zakresie chorób serca i onkologii, zwiększenie profilaktyki zdrowotnej w szkołach miejskich, kontynuowanie programu bezpłatnych szczepień ochronnych dla osób starszych czy wreszcie – być może mało istotne z punktu funkcjonowania samorządu – odkomarzanie miasta.

W ciągu najbliższych czterech lat na terenie miasta miałby powstać Środowiskowy Dom Samopomocy – trzecia tego typu placówka funkcjonująca w powiecie jasielskim (po Przysiekach i Nowym Żmigrodzie).

Mamy pomysł i miejsce, w którym chcemy to utworzyć i zrobimy to w czasie tej kadencji. Będziemy rozwijać system wsparcia dla rodzin wielodzietnych. To, co możemy zrobić jako samorząd, zrobiliśmy, ale włączyliśmy w to też środowisko gospodarcze. Są już pierwsze głosy chęci uczestnictwa w tym programie wsparcia dla rodzin wielodzietnych. W tej chwili mamy już wydatnych blisko tysiąc kart. Byliśmy na Podkarpaciu pierwsi. – powiedział burmistrz.

Bezpieczeństwo publiczne

Jaślanie mają wciąż przed oczami obrazy z czerwca 2010 roku kiedy powódź wyrządziła ogromne szkody w infrastrukturze publicznej i prywatnej miasta. Od tamtej pory udało się m.in. zakończyć budowę brakującego odcinka obwałowania rzeki Ropy na osiedlu Rafineryjnym. Choć plany były nieco ambitniejsze to jednak z wielu względów – nierzadko niezależnych od lokalnych włodarzy – musiały zostać przełożone na kolejne lata.

Priorytetem miasta musi być: budowa obwałowania rzeki Wisłoki na odcinku od osiedla Niegłowice poprzez Rafinerię, aż do mostu w ciągu ulicy 3-go Maja, budowa kanału ulgi na rzece Wisłoce w pobliżu mostu wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz budowa kanalizacji deszczowej w okolicach ulic: 17-go Stycznia i Lwowskiej.

Burmistrz deklaruje również wsparcie finansowe jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej na doposażanie w nowoczesny sprzęt zapobiegający skutkom współczesnych zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych. Podczas konwencji podkreślił, że w ciągu mijającej kadencji z budżetu miasta wydatkowano na ten cel blisko pół miliona złotych.

Zaplanowano także rozbudowę monitoringu miejskiego, który obejmuje dzisiaj 33 kamery.

Ochrona środowiska

Andrzej Czernecki stwierdził, że przyszłością miasta jest energia odnawialna. Dlatego chce m.in. kontynuować program montażu instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej i domach prywatnych, który jest obecnie realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W pobliżu stadionu w Sobniowie jest odwiert poszukiwawczy ropy naftowej i tam są warunki pozyskiwania wody do celów leczniczych. Wykonaliśmy takie opracowanie więc teraz jest szansa do wykorzystania tego potencjału jako miejsca do balneoterapii. To chcemy zrobić. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zmniejszenia wydatków z naszych portfeli będziemy chcieli kontynuować programy redukcji zapotrzebowania mocy. Jest to wymiana oświetleń ulicznych na energooszczędne. Ten program prowadzimy w tej chwili i będziemy go kontynuowali, bo oprócz ulic miejskich są także osiedla. Chcemy, żeby całe miasto było miastem, które jest mało energochłonne. – podkreśla.

Andrzej Czernecki na scenie z rodziną: żoną Dorotą, synem Jakubem i córką Aleksandrą.
Andrzej Czernecki na scenie z rodziną: żoną Dorotą, synem Jakubem i córką Aleksandrą.

Podczas konwencji wyborczej burmistrz Jasła podkreślał, że wszystkie zaproponowane projekty do realizacji w nowej kadencji mają odniesienia do źródeł finansowania zarówno ze środków krajowych, jak również z funduszy unijnych, nie zapominając o mechanizmie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W tej chwili nie myślimy co będzie za cztery lata, co będzie za osiem lat. Mówimy o projekcie „Jasło 2030” i na dalsze lata. Musimy tak zbudować miasto, żeby w przyszłości mogliśmy bez środków zewnętrznych sami się dobrze rozwijać. Żeby to wszystko zrobić, trzeba mieć ludzi, którzy to rozumieją, którzy potrafią to wesprzeć i będą to robić konsekwentnie, nie patrząc na podziały polityczne. Jestem przekonany, że wszyscy nasi sympatycy i wszyscy radni, którzy – mam nadzieję – w komplecie wejdą do rad powiatu i miasta będą właśnie tymi, którzy będą pomagać zrealizować tak ambitne plany. – podsumował Czernecki.

Wsparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego

Andrzej Czernecki w tegorocznych wyborach samorządowych może liczyć na poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego. „Jedynka” na liście ugrupowania do Sejmiku Województwa Podkarpackiego lek. med. Dariusz Sobieraj mocno podkreślał dzisiaj zasługi położone przez obecnego burmistrza w rozwój Jasła.

Ten burmistrz to jest najlepszy i optymalny wybór dla mieszkańców miasta i powiatu jasielskiego. To, co przedstawił Andrzej Czernecki w tym ambitnym planie wykracza poza rok 2020. My, którzy w samorządzie reprezentujemy tą część województwa podkarpackiego, mamy w tym wszystkim Państwu pomagać. Chcę powiedzieć, że nie było takiej inwestycji, której nie byliśmy razem z Andrzejem. Dzięki jego asertywności, porozumieniu z innymi, dzięki temu, że potrafi łączyć a nie dzielić, dzięki temu, że nie wdaje się w spory polityczne, dzięki temu, że rozmawia ze wszystkimi i znajdzie wspólny język ze wszystkimi Jasło tak dużo zyskało. Za to Tobie Andrzeju i całej Radzie dziękuję. – powiedział.

Kończący swoją kadencję wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyznał również, że jeśli uda mu się ponownie uzyskać mandat radnego, a Andrzejowi Czerneckiemu objęcie fotela burmistrza to nadal mocno będzie zabiegał o wszystkie zadania „jasielskie”, na realizację których ma wpływ właśnie samorząd wojewódzki.

Te plany się powiodą. Wszyscy ci, którzy siedzą tutaj w pierwszym i drugim rzędzie, kandydaci do miasta i powiatu na czele z burmistrzem mają serce do samorządu. Trzeba więcej włożyć niż zyskać. Trzeba chcieć się dzielić swoim doświadczeniem i mądrością z innymi. Trzeba swoje ambicje schować, a działać dla reszty. Dlatego ci, którzy myślą, że się dorobią, że zbudują swój image, nie są w stanie tu funkcjonować. Musimy ze sercem podejść do wszystkich mieszkańców, bo oni nas za cztery lata rozliczą. W samorządzie potrzeba ludzi mądrych. Potrzeba ludzi tych, którzy mają serce do samorządu. Jestem pewny, że burmistrz Andrzej Czernecki poprowadzi Jasło do sukcesu. Dajmy szansę ludziom sprawdzonym, dajmy szansę tym, którzy budowali pozytywnie te cztery lata. Dajmy szansę tym, którzy stworzyli i zaplanowali przyszłość Jasła. Życzę sukcesów. Przekonujmy nieprzekonanych. Działajmy, a na pewno damy radę! – dodał Sobieraj.

POSŁUCHAJ:

Konwencję „Jaślan” uświetnił mini-recital Mateusza Mijala.

16 listopada Andrzej Czernecki powalczy o kolejną kadencję z pięcioma kontrkandydatami: 61-letnim Leszkiem Garbacikiem z KW Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke, 53-letnim Tadeuszem Górczykiem z KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami, 37-letnią Elwirą Musiałowicz-Czech z KW Platforma Obywatelska RP, 57-letnim Ryszardem Pabianem z KW Prawo i Sprawiedliwość oraz 54-letnim Stanisławem Wojdyłą z KWW Stanisław Grzywacz „Jasło bez fotoradarów”. Cała piątka, z wyjątkiem ostatniego kandydata, legitymuje się wyższym wykształceniem. Natomiast wszyscy nie należą do żadnej partii politycznej, a jedynie są rekomendowani przez poszczególne komitety.

Rozmowa z Andrzejem Czerneckim:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Konwencja wyborcza „Jaślan”: „łączy nas Jasło!””

  1. W trakcie konwencji wyborczej za plecami Andrzeja Czerneckiego stała młodzież – którą uznaje za przyszłość naszego miasta.

    ja dla tego zagłosuje na niego