Kultura | rozrywka | edukacja

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie trzecie w Polsce

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował ogólnopolski konkurs historyczny pt. „100. rocznica powstania Legionów Polskich”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pisemnej pracy.

Fot. © archiwum Szkoły
Fot. © archiwum Szkoły

Konkurs miał na celu m. in. zapoznanie dzieci i młodzieży z rolą Józefa Piłsudskiego w tworzeniu Legionów, czynem zbrojnym Legionów Polskich, ukazanie wpływu Legionów na polską kulturę i tożsamość narodową, a także przypomnienie treści i melodii pieśni legionowych jako kontynuacji najlepszych polskich tradycji patriotycznych. Patronat honorowy nad Konkursem objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. Stanisław Koziej.

Centralna Komisja Konkursowa oceniła i wyłoniła najlepsze trzy prace z każdej grupy szkół (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) i przedstawiła do nagród: Prezesa Rady Ministrów, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Do konkursu przystąpiło 937 szkół. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nadesłanych zostało 380 prac, z których do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 10 najlepszych. Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie szkoły z klasy III a Angelika Pruchnik, Agnieszka Skiba i Agata Krupa zajęły III miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym pt. „100. rocznica powstania Legionów Polskich”.

Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego. W uroczystości tej uczestniczyć będą laureaci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, władze oświatowe, przedstawiciele fundatorów nagród i zaproszeni goście.

Elżbieta Adamczyk
(LO im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie)

SŁOWA KLUCZOWE