Informacje

Młodzieżowa Rada Miejska Jasła

Rada Miejska Jasła podczas ostatniej sesji, która odbyła się 29 września, zadecydowała o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła oraz o nadaniu jej statutu.

Młodzieżowa Rada Miejska Jasła ma być reprezentacją uczącej się młodzieży szkół gimnazjalnych i ich absolwentów do trzech lat szkolnych po zakończeniu nauki w danej szkole na terenie miasta i ma charakter konsultacyjny.

Rada, której kadencja trwa dwa lata, ma składać się z radnych wybieranych przez młodzież w wyborach przeprowadzanych w szkołach na terenie miasta. Kandydatem na Młodzieżowego Radnego może być uczeń uczęszczający do publicznego gimnazjum, gimnazjum niepublicznego lub gimnazjum specjalnego z terenu Jasła oraz absolwent tych placówek do trzech lat szkolnych po zakończeniu nauki w dawnej szkole.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest: kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, włączanie uczniów i absolwentów gimnazjów na terenie miasta Jasła do współpracy z organami samorządu lokalnego, uczestnictwo młodzieży w procesie podejmowania decyzji mających wpływ na jakość życia w środowisku lokalnym oraz reprezentowanie potrzeb dzieci i młodzieży wobec organów samorządu miasta i podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE