Kultura | rozrywka | edukacja

„Sercu Bliski – Beskid Niski” w żmigrodzkim „Koperniku”

W dniach 6 – 8 października w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie odbyła się wystawa krajoznawczo – turystyczna wraz z prelekcjami z okazji „Światowego Dnia Turystyki” oraz „Światowego Dnia Ochrony Zwierząt”.

Fot. © archiwum Szkoły
Fot. © archiwum Szkoły

W trakcie wykładów przedstawiano funkcjonowanie sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie. Zwracano uwagę na opinie turystów, którzy jednomyślnie twierdzą, iż tereny ziemi żmigrodzkiej i powiatu jasielskiego należą do najpiękniejszych obszarów Podkarpacia.

Schronisko może się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami, a w szczególności nagrodą Zarządu Głównego PTSM z 2013 r. – „Wyróżnieniem w stopniu brązowym” dzięki czemu znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych schronisk w Polsce w „Konkursie współzawodnictwa schronisk młodzieżowych”.

Wystawę zorganizowano dzięki uprzejmości Magurskiego Parku Narodowego, z którym nasza szkoła współpracuje od wielu lat.

Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek, broszury informacyjne oraz „Certyfikat Przyjaciela Turystyki”, który ma przypominać o potrzebie propagowania przez nich idei turystycznej, przede wszystkim poprzez własne działania i aktywność.

(LO w Nowym Żmigrodzie)

SŁOWA KLUCZOWE